Bilo je 2020. – statistika župe

Na kraju svake godine obično podvlačimo crtu i pokušavamo sagledati što smo to dobro uradili, a što baš i nije bilo tako dobro. Tako je i s našom župom, točnije Župom sv. Luke i Župom sv. Marka. Podvukli smo crtu na kraju građanske 2020. godine koju smo u povijest ispratili svetom misom zahvalnicom.

Zahvalili smo Bogu za sve što nam je dao i molili za blagoslov za 2021. godinu. A u prošloj godini bilo je ovako:

ŽUPA SV. LUKE – ILIĆI

Prošle godine krštenih je bilo 17, muških 5 i 12 ženskih. U odnosu na 2019. godinu kršteno je osmero djece manje.

Prvu pričest primilo je prošle godine 20 djece, muških 11 i 9 ženskih, četvero manje nego 2019. godine.

U prošloj godini bilo je 27 krizmanika, 12 muških i 15 ženskih. S radošću možemo konstatirati da ih je u prošloj godini 9 više krizmano u odnosu na 2019.

Samo su 2 para vjenčana u 2020., 7 manje nego u 2019. godini.

Umrlih je bilo 12, muških 6 i 6 ženskih, a isti taj broj bio je i godinu prije.

ŽUPA SV: MARKA – CIM

Prošle godine krštenih je bilo 36, muška 22 i 14 ženskih, četvero više nego 2019. godine.

Prvopričesnika je bilo 39, muških 19 i 20 ženskih, za 20 više nego 2019. godine što je porast za svaku pohvalu.

U prošloj godini bilo je 12 krizmanika, muških 7 i 5 ženskih dok je 2019. bilo 27 krizmanika više.

Vjenčano je 11 parova, isto kao i 2019. godine.

Umrlih je bilo 14, muških 6 i 8 ženskih, 5 više nego prethodne godine.

Ukupno je na župni vjeronauk u 2020./2021. upisano 360 djece.