BLAGOSLOV POLJA MOSTARSKIH ŽUPA

24. svibnja 2020.

11:00 Sutina

16 :00 Orlac

31. svibnja 2020.

10:00 Smrčenjaci

12:00 Djevojačko groblje – Sv. Ante

7. lipnja 2020.

11:00 Masline

14. lipnja 2020.

10:00 Kolenje – Ilići

12: 00 Gorica – Cim

21. lipnja 2020.

11:00 Šoinovac