BLAGOSLOV POLJA

Blagoslov polja u našim župama obavit će se prema sljedećem rasporedu:

Nedjelja, 15. svibnja 2022. u 10 sati sv. misa na groblju Smrčenjaci, a u 12 sati sv. misa na Djevojačkom groblju.

Nedjelja, 22. svibnja 2022. u 10 sati sveta misa na groblju Kolenje, a u 12 sati sv. misa na groblju Gorica.