“Bog je u meni, pored mene i uz mene!”

U svom svjedočenju vjere izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar je na pitanje postoji li Bog u svim njegovim uspjesima i životu odgovorio:”Bog je u meni” te nastavio:” pored mene i uz mene. Bog je sa svima nama, čak i s onima koji ne vjeruju. Bog voli svakog čovjeka. Sve što sam postigao bez Božje pomoći ne bih mogao.” Na pitanje koliko je važno da čovjek ostane ponizan i onda kada u nekom području, u ovom slučaju sportu, osvoji krov svijeta, izbornik Červar je odgovorio: “Kroz sve ovo, a uz pomoć Boga, naučio sam da je sudbina čovjeka okovana grijehom. To je naš vječni problem. Previše mislimo o sebi, a jako malo na drugoga. Kada sam to dobro razumio, spoznao sam da je najviša razina realnosti altruizam. Tada sam spoznao da samo zajednički i homogenizirani tim, a uz pomoć Boga, može dohvatiti nebo. Drugo što sam naučio je da je tim kao jedna obitelj. Svi smo dio tima. Nadalje, osjećam da vrijeme u kojem živimo želi poništiti tradicionalne vrijednosti. Žele nam oteti obitelj i Boga udaljiti od nas, staviti ga u virtualni svijet kako ne bi bio blizak Bog. No, ne smijemo dopustiti da nam oduzmu kolijevku života. To je mjesto najneposrednije i najiskrenije ljubavi: oca i majke, braće i sestara. To je obitelj. Moramo braniti tu najveću vrijednost, a to je obitelj. I treća stvar jest da sam u sportu, a sport je dio života, više naučio iz života nego iz knjiga. Nekoliko puta sam bio otpisan, ali nikada nisam sam sebe otpisao, a to je jako važno. Dokle god smo tu, još uvijek možemo biti bolji, a ne ćemo biti ako sami sebe otpišemo. Nemojte nikada odustati od sebe. To prepoznajem kod svetog Josipa koji se zasigurno brinuo za druge. Ni smrt nije poraz, ako ne odustaneš i ako se boriš uz pomoć Boga, bit ćeš bolji.”

“Današnja reforma u školi educira djecu, ali je društvo odustalo od odgoja. Danas možete imati mnoštvo informacija i ne znam kakvo obrazovanje, no ako nemate moralnih i duhovnih kvaliteta, ako nemate univerzalnih vrijednosti, vi ste deficitaran čovjek. A sport ima i pedagošku dimenziju – naučiti djecu da ne misle samo za sebe. Jedan je premalen broj. Mislim da danas trebamo težiti zajedništvu. Imamo inflaciju pojedinaca, a nemamo timova. A papa Ratzinger je kazao da koliko god se trudio, svijet ne će moći reagirati na velike promjene. Ne će moći niti jedan pojedinac, jedna grupa ljudi, jedna politička opcija riješiti najvažnije stvari današnjeg svijeta: klimatske promjene, financijske probleme, migraciju, terorizam, a niti korona virus. Dakle, trebamo iskoristiti sav ljudski potencijal da nam bude bolje. Ako svatko bude vukao na svoju stranu, od toga ne će biti ništa. Mislim da samo tim može pobijediti.”, kazao je izbornik rukometne reprezentacije te nastavio:” Naš je dragi Stepinac volio rukomet, a ja sam izbornik rukometne reprezentacije, on bi u mojoj momčadi bio kapetan. On je lider. Kad god se obraća, djeci ili svojim igračima, kada primijetim dobrog sportaša, bilo kojeg sporta, kažem mu da je dobro što je dobar sportaš, ali još važnije je biti dobar čovjek.” Na kraju je pozvao i svoju ženu Klaudiju za koju je kazao da bi bez nje bio nitko i ništa, a s njom je tim.