Božićne ispovijedi 2021.

Nedjelja, 12. 12. 2021.

13 sati – Vrdi

Subota, 18. 12. 2021., ispovijed djece

9:00 sati – Sveti Ivan ap. i ev. , Centar – Zalik

10:00 sati – Sveti Matej, Rudnik

11:00 sati – Marija Majka Crkve – Katedrala

12:00 sati – crkva Krista Dobrog Pastira, Cim – Ilići i Sveti Toma apostol, Bijeli Brijeg

14:00 i 15 i 30 sati . Presveto Srce Isusovo, Potoci (svi)

Ponedjeljak, 20. 12. 2021.

9:00 i 16:00 sati – crkva Krista Dobrog Pastira, Cim – Ilići

19:00 sati – Sveti Toma apostol. Bijeli Brijeg

Utorak, 21. 12. 2021.

9:00, 16:00 i 19:00 sati – Sveti Matej, Rudnik

Srijeda, 22. 12. 2021.

9:00, 16:00 i 19:00 sati – Katedrala, Marija Majka Crkve

Četvrtak, 23. 12. 2021.

9:00, 16:00 i 19:00 sati – Sveti Ivan ap. i ev. ( Centar 2-Zalik )