Caritas Austrije u posjetu Caritasu BiH

U sklopu projekta “Smanjivanje rizika od prirodnih nepogoda”, od 30. studenog do 2. prosinca 2016. Birgit Ertl iz Caritasa Austrije posjetila je Caritas Bosne i Hercegovine. Cilj posjeta Caritasa Austrije bila je evaluacija dosadašnjih rezultata i planiranje budućnosti na projektu Smanjivanja rizika od prirodnih nepogoda i izgradnji kapaciteta lokalnih zajednica i Caritasa u Bosni i Hercegovini. Svoj posjet gđa. Birgit Ertl započela je 30. studenog, u Caritasu Bosne i Hercegovine razmatrajući rezultate i planirajući susret s ravnateljima Caritasa u Bosni i Hercegovini.

Susret ravnatelja Caritasa u Bosni i Hercegovini i Caritasa Austrije upriličen je 1. prosinca u prostorijama Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan. Sastanku su nazočili ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa Banjolučke biskupije mons. Miljenko Aničić, ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije dr. Mirko Šimić, ravnatelj Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan don Ante Komadina, predstavnica Caritasa Austrije Birgit Ertl i voditeljica projekta iz Caritasa Bosne i Hercegovine Dijana Muzička. Ravnatelji su na sastanku informirani o postignućima i rezultatima Caritasa u BiH na ovomu, te su vidjeli video materijal snimljen za potrebe promocije projekta. Kroz razgovor s Caritasom Austrije ravnatelji Caritasa u BiH dogovorili su nastavak projekta za period od dvije godine. Projekt će se zasnivati na aktivnostima koje će izgrađivati kapacitete lokalnih zajednica i Caritasovih djelatnika u BiH, volontera i kreiranje volonterske mreže, ali i organiziranjem akcija koje će imati za cilj smanjiti rizik i ojačati lokalnu zajednicu. Svakako, kroz projekt će se zadržati najuspješnije aktivnosti iz 2016. godine.

Gđa. Birgit Ertl posjetila je i obitelj u Mostaru, koja je dio projekta „Smanjivanje rizika od prirodnih nepogoda“. Obitelj je kroz projekt potpomognuta izgradnjom plastenika na sigurnijem mjestu, zaštićenom od jakih vjetrova i poplava. Prošli su edukaciju kako održavati usjeve u plasteniku što duže, te koji usjevi se mogu sijati tijekom određenog perioda.

Treći dan posjeta predstavnica Caritasa Austrije provela je s djelatnicima Caritasa Bosne i Hercegovine u razgovoru o planovima za budućnost Caritasa, rezultatima kroz godinu i ostalim tekućim pitanjima.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA