CARITASOV DOM SVETE MARTE

U Mostaru, u Ulici kneza Mihajla Viševića Humskog 21A, otvoren je Caritasov Dom Sveta Marta koji je namijenjen svim osobama koje se nađu u Mostaru radi liječenja ili su pratnja bolesnika, posebno djece, a nisu u mogućnosti sami osigurati vlastiti smještaj. Smještaj je u potpunosti besplatan.

Boravak u Domu redovito se treba najaviti radnim danima u vremenu od 8.00h do 16.00h.

Dom raspolaže s 13 kreveta, zajedničkom kupaonicom, zajedničkom kuhinjom i prostranim dnevnim boravkom.

Detaljnije informacije i rezervaciju smještaja možete dobiti na broj +387 63 463 894.