Diplomirao Marin Krešić

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, 10. studenoga 2016., diplomirao je Marin Krešić, bogoslov Mostarsko-duvanjske biskupije. Diplomsku je radnju napisao iz područja liturgike pod naslovom „Liturgijski kalendar u životu Crkve“, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Pavlovića i mr. sc. Tome Kneževića.

Radnja se, uz Predgovor i Pogovor, sastoji od tri dijela.

U prvom se dijelu (str. 4-12) govori o pojavi i uporabi kalendara kroz povijest, kako su najstariji narodi računali vrijeme i oslanjali se na svoje kalendare. Tu je predstavljen kalendar kod Egipćana, Grka i Rimljana. Zatim julijanski i gregorijanski kalendar. Ukratko su prikazani kalendari u životu religijskih zajednica: židovske ili hebrejske, islamske i pravoslavne.

U drugom dijelu (str. 13-35), glavnini diplomskoga rada, predstavljen je liturgijski kalendar u praksi Katoličke Crkve. Riječ je o raznim liturgijskim kalendarima kao što su: Opći rimski kalendar, Nacionalni liturgijski kalendar općenito, zatim Nacionalni liturgijski kalendar biskupija hrvatskoga govornog područja, dva nova nacionalna liturgijska kalendara Crkve u Hrvata: Nacionalni liturgijski kalendar Hrvatske biskupske konferencije i Nacionalni liturgijski kalendar Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, dijecezanski kalendar, redovnički kalendar i imendanski kalendar.

U trećem poglavlju (str. 36-39) prikazani su direktoriji: Rimski direktorij, zatim osvrt na sadržaj i uređenost Direktorija hercegovačkih biskupija i Direktorija Vrhbosanske nadbiskupije.

U diplomskome radu korišteni su potrebni liturgijski izvori i dostupna literatura na hrvatskom jeziku (str. 42-43).

*****

Marin Krešić rođen je u Mostaru, 6. prosinca 1992. od oca Ante i majke Milenke rođ. Golemac. Kršten je u župi sv. Petra i Pavla, 30. prosinca iste godine. Potvrdu je primio u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na svetkovinu Silaska Duha Svetoga, 21. svibnja 2007. Gimnaziju je pohađao u Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ u Travniku od 2007. do 2011., gdje je i maturirao,  a filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 2011. do 2016., gdje je i diplomirao. Od 25. do 31. kolovoza obavio je petodnevne duhovne vježbe predviđene za đakonat. Od početka prošloga rujna biskup ga je Ratko odredio za pastoralnu godinu prakse u Biskupijskom caritasu i u župama Sv. Marka u Cimu i Sv. Luke u Ilićima u Mostaru, gdje se priprema za đakonat.

Čestitke Marinu na teološkoj diplomi i molitve Bogu da ga svojim blagoslovom prati kroza život!

Izvor: Crkva na kamenu