Duhovna zvanja u našim župama

izvor foto: mostar.ssfcr.org

„Žetva je velika, ali radnika malo“ (Lk 10,2), rekao je Isus svojim učenicima. To danas ponavlja i nama. U današnje vrijeme, nažalost, sve je manje i manje duhovnih zvanje u svijetu pa i u našoj biskupiji.

U posljednje tri godine dogodio se mali „procvat“ ženskih redovničkih zvanja u našim župama. Na Isusov poziv odazvalo se čak pet djevojaka. Bogu hvala i slava. Naime, prije tri godine dvije djevojke, Katarina Raič i Monija Ljubić, prijavile su se u samostan kao kandidatkinje Školskih sestara franjevki. Poslije kandidature došla je godina postulature, a nakon toga i godina novicijata. Ovih dana njih dvije spremaju se za davanje prvih redovničkih zavjeta koja će  biti 11. rujna. Osim njih u samostanu se nalaze još tri župljanke: Dajana Dujmović u postulaturi te Monika Ćorić i Magda Glibić u kandidaturi. I njih uskoro očekuje prelazak u sljedeću fazu boravka u samostanu (novicijat i postulatura).

Ovomu možemo pridodati još i to da će u župnoj crkvi Krista Dobrog Pastira, ako Bog da, dogodine biti održana mlada misa Marina Krešića,  koji na jesen završava bogosloviju u Sarajevu. Prije toga, naravno, dolazi đakonsko i svećeničko ređenje.

Osim duhovnih zvanja naše župe su dale i 8 diplomiranih kateheta (vjeroučitelja) koji vjeru i znanje prenose na djecu i mlade u školama i drugim odgojno-vjerskim ustanovama.

„Molite dakle Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju“ (Lk 10,2). Na patron crkve, blagdan Krista Dobrog Pastira (4. uskrsna nedjelja) na osobit način molimo za sva duhovna zvanja. Ne samo tada, nego i svaki dan molimo za njih, molimo da nam Bog pošalje dostatan broj svećenika, redovnika i redovnica koji će nas duhovno voditi i krijepiti na ovom svijetu.