Kontakt

Župni ured sv. Marka ev. – Cim i sv. Luke ev. – Ilići

Župnik: don Ivan Perić

Adresa: Bare b.b. Cim-Ilići

Kontakt telefon: 063/316-178

E-mail: ivanperic71@gmail.com

Transakcijski broj (KM): 1610200062530081 (Župa sv. Luke evanđelista, Mostar)

Radno vrijeme župnoga ureda je jedan sat prije i poslije svetih Misa, te u svako doba po potrebi i telefonskom dogovoru.