Liturgijska čitanja 8. nedjelje kroz godinu (A)

Prvo čitanje   Iz 49, 14-15

Čitanje Knjige proroka Izaije.

Sion reče: »Gospodin me ostavi, Gospod me zaboravi.« Može li žena zaboravit svoje dojenče, ne imat sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 62, 2-3.6-9ab

Pripjev: Samo je u Bogu mir, dušo moja!

Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje.

Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati.

     Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja.

     Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati.

U Boga je spasenje moje i slava; Bog mi je hridina silna, utočište.

U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte!

 

Drugo čitanje    1Kor 4, 1-5

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Neka nas svatko smatra službenicima Kristovim i upraviteljima otajstava Božjih. A od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni. Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim. Doista, ničega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan: moj je sudac Gospodin. Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje   Mt 6, 24-34

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:
»Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?

Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane kako rastu! Ne muče se niti predu. A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodje­nu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?
Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’
Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.
Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.«

Riječ Gospodnja.

MISAO UZ EVANĐELJE:

„Bezbrižnost“ o kojoj Spasitelj govori u evanđelju nije puko „premićivanje ruku“ i čekanje da mi se sve da „odozgor“, nego upravo znači zauzetost oko izgradnje dobra oko sebe i u sebi, ali s čvrstom vjerom u Providnost da će mi  sve potrebno biti darovano!