NAJAVA: Mlada Misa don Marina Krešića

Don Marin Krešić će u subotu 29. srpnja 2017. s početkom u 11 sati u župnoj crkvi Krista Dobrog Pastira, Cim – Mostar proslaviti svoju Mladu Misu. Za svoje mladomisničko geslo don Marin je uzeo riječi sv. Pavla „Znam komu sam povjerovao!“ (2 Tim 1,12).

Nakon sv. Mise radost će se nastaviti pod šatorom uz župnu crkvu.

Don Marin je rođen u Mostaru, 6. prosinca 1992. od oca Ante i majke Milenke rođ. Golemac. Kršten je u župi sv. Petra i Pavla, 30. prosinca iste godine. Potvrdu je primio u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na svetkovinu Silaska Duha Svetoga, 21. svibnja 2007. Osnovnu školu pohađao je u Osnovnoj školi Cim od 1999. do 2007., gimnaziju u Katoličkom školskom centru “Petar Barbarić” u Travniku od 2007. do 2011., gdje je i maturirao,  a filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 2011. do 2016., gdje je i diplomirao 10. studenog 2016. na temu “Liturgijski kalendar u životu Crkve”. Od 25. do 31. kolovoza obavio je petodnevne duhovne vježbe predviđene za đakonat. Od početka rujna 2016. godine biskup ga je Ratko odredio za pastoralnu godinu prakse u Biskupijskom caritasu i u župama Sv. Marka u Cimu i Sv. Luke u Ilićima u Mostaru, gdje se pripremao za đakonat. Đakonsko ređenje je primio 4. prosinca 2016. u rodnoj župi sv. Marka evanđelista u Cimu u crkvi Krista Dobrog Pastira. Svoj đakonski praktikum nastavio je u rodnoj župi. Svećeničko ređenje je primio 25. Lipnja 2017. U katedrali u Mostaru po rukama mjesnoga biskupa Ratka Perića. Nakon Mlade Mise don Marin odlazi na službu župnoga vikara u župi sv. Ivana Krstitelja – Glavosjek u Gradini, Krehin Gradac.

Don Marinu želimo obilje Božjega blagoslova i ustrajnosti na njivi Gospodnjoj!