Naši pokojnici

nasi.pokojni (Kopiraj) (2)

U 2022. godini u našim župama su preminuli i po katoličkom obredu opremljeni:
U 2021. godini u našoj župi su preminuli i po katoličkom obredu opremljeni: 

5. siječnja 2021. Anica Ćavar, pokopana 6. siječnja na groblju Smrčenjaci.

6. siječnja 2021. Ivan Šajn, pokopan 8. siječnja na groblju Smrčenjaci.

10. veljače 2021. Marija Zelenika, pokopana 12. veljače 2021. na groblju Kolenje u Ilićima.

16. veljače 2021. Stjepan – Šćepo Zadro, pokopan 18. veljače 2021. na Djevojačkom groblju.

18. veljače 2021. Ivan Karačić ( Šudur ), pokopan 20. veljače 2021. na Djevojačkom groblju.

4. ožujka 2021. Mijo Rosić, pokopan 5. ožujka 2021. na groblju Smrčenjaci.

19. travnja 2021. Zdenka Pavković, pokopana 20. travnja 2021. na Djevojačkom groblju.

20. travnja 2021. Jerko Grubišić, pokopan 21. travnja 2021. na Djevojačkom groblju.

23. travnja 2021. Veselka Glibić, pokopana 25. travnja 2021. na Djevojačkom groblju.

2. svibnja 2021. Štefica Rosić – Milinković, pokopana 4. svibnja na groblju Gorica – Cim.

8. svibnja 2021. Milica Čuljak, pokopana 9. svibnja 2021. na Djevojačkom groblju.

16. svibnja 2021. Ivan Džidić ( Arap ), pokopan 17. svibnja 2021. na Djevojačkom groblju u Cimu.

25. svibnja 2021. Zorka Glibić, pokopana 26. svibnja 2021. na Djevojačkom groblju u Cimu.

28. lipnja 2021. Marin Krešić, pokopan 29. lipnja 2021. na groblju Smrčenjaci.

1. srpnja 2021. Marijan Milinković, pokopan 2. srpnja 2021. na groblju Gorica – Cim.

1. srpnja 2021.  Toma Marić, pokopan 3. srpnja 2021. na groblju Smrčenjaci.

11. srpnja 2021. Zlata Zeković, pokopana 12. srpnja 2021. na groblju Kolenje u Ilićima.

26. srpnja 2021. Mate Drežnjak, pokopan 27. srpnja 2021. na Djevojačkom groblju u Cimu.

9. kolovoza 2021. Blago Škutor, pokopan 10. kolovoza 2021. na Djevojačkom groblju.

13. kolovoza 2021. Drago Stojkić, pokopan 16. kolovoza 2021. na groblju Smrčenjaci.

29. kolovoza 2021. Slavka Sesar, pokopana 30. kolovoza 2021. na groblju Kolenje.

29. kolovoza 2021. Milica Pandža, pokopana 31. kolovoza 2021. na groblju Smrčenjaci.

30. rujna 2021. Zdenko Mihić, pokopan 2. listopada 2021. na groblju Smrčenjaci.

13. listopada 2021. Zdenka Cvitković, pokopana na Djevojačkom groblju.

26. listopada 2021. Zdenko Krešić pokopan na Djevojačkom groblju.

1.studenoga 2021. Tomo Marić pokopan na Djevojačkom groblju.

14. studenoga 2021. Blago Marojević – Glibo pokopan na groblju Kolenje.

U 2020. godini u našoj župi su preminuli i po katoličkom obredu opremljeni:

2. siječnja 2020. Nikola Marić, pokopan je 4. siječnja na groblju kod sv. Ante u Cimu.

6.siječnja 2020. Andra Ljubić, pokopana 8. siječnja na groblju Smrčenjaci.

12. siječnja 2020. Marica Marinović, pokopana 13. siječnja 2020. na groblju Kolenje.

24. siječnja 2020. Ruža Marić, pokopana 25. siječnja 2020. na groblju Raičevo u Gorancima.

3. veljače 2020. Tomica Pinjuh, pokopana 5. veljače 2020. na groblju u Dužicama.

7. veljače 2020. Iva Komadina, pokopana 9. veljače 2020. na groblju Smrčenjaci.

24. veljače 2020. Ante – Jova Knezović, pokopan 25. veljače 2020. na groblju Smrčenjaci.

29. veljače 2020. Jozo Mikulić, pokopan 2. ožujka 2020. na groblju Gospe od Anđela u Kočerinu.

11. ožujka 2020. Vera – Ljilja Džidić, pokopana je 13. ožujka 2020. na Djevojačkom groblju u Cimu.

29. ožujka 2020. Ante Cvitković, pokopan 30. ožujka 2020. na groblju Kolenje u Ilićima.

27. travnja 2020. Vida Zovko, pokopana 28. travnja 2020. na groblju u Raštanima.

2. svibnja 2020. Slavka Rozić, pokopana 3. svibnja 2020. na groblju Smrčenjaci.

!0. svibnja 2020. Ana Prskalo, pokopana na groblju Stoci- Paoča, Čitluk.

17. svibnja 2020. Marijan Marić – Bazić, pokopan je 19. svibnja 2020. na Djevojačkom groblju.

2. srpnja 2020. Dragica Čale, pokopana 3. srpnja 2020. na groblju Smrčenjaci.

2. srpnja 2020. Radica Marinović, pokopana 4. srpnja 2020. na groblju Smrčenjaci.

14. srpnja 2020. Miroslav Cvitković, pokopan 15. srpnja 2020. na groblju Kolenje.

16. srpnja 2020. Koviljka Cvitković, pokopana 17. srpnja 2020. na groblju Kolenje.

7. kolovoza 2020. Zvonko Rozić, pokopan 8. kolovoza 2020. na groblju Smrčenjaci.

25. kolovoza 2020. Janja Krešić, pokopana 26. kolovoza 2020. na groblju Kolenje.

27. kolovoza 2020. Mario Pavković, pokopan 1. rujna 2020. na groblju Smrčenjaci.

7. rujna 2020. Zorica Knezović, pokopana 8. rujna 2020. na groblju Smrčenjaci.

9. rujna 2020. Milka Slezak, pokopana 10. rujna 2020. na groblju Smrčenjaci.

2. listopada 2020. Olga Džeba, pokopana 3. listopada 2020. na Djevojačkom groblju.

7. listopada 2020. Mirko Džidić, pokopan 8. listopad 2020. na groblju Smrčenjaci.

11. listopada 2020. Anđa Zadro, pokopana 12. listopada 2020.

20. listopada 2020. Blago Milinković, pokopan 21. listopada 2020. na Djevojačkom groblju.

28. listopada 2020. Nikola Martinović, pokopan 30. listopada 2020. na groblju Smrčenjaci.

4. studenoga 2020. Ivan – Ića Marić, pokopan 5. studenoga na Djevojačkom groblju.

5. studenoga 2020. Jagica Rezić, pokopana 7. studenoga 2020. na groblju Smrčenjaci.

10. studenoga 2020. Jozo Drežnjak, pokopan 12. studenoga 2020. na Djevojačkom groblju.


U 2019. godini u našoj župi umrli su (i po katoličkom obredu opremljeni):

14. siječnja 2019. Karlo Grabovac, pokopan je na groblju “Šoinovac” 15. siječnja 2019.

17. siječnja 2019. Šima Jurić, pokopana je na groblju “Smrčenjaci” 19. siječnja 2019.

22. siječnja 2019. Luca Pavković, pokopana je na groblju “Smrčenjaci” 23. siječnja 2019.

26. veljače 2019. Tonći Bronzović, pokopan je na groblju “Masline” 1. ožujka 2019.

16. ožujka 2019. Marinko Komadina, pokopan je na groblju “Smrčenjaci” 18. ožujka 2019.

4. travnja 2019. Anica – Ana Bošnjak, pokopana je na “Djevojačkom groblju” – sv. Ante                       6. travnja 2019.

8. travnja 2019. Stjepan Martinović, pokopan je na groblju “Smrčenjaci” 10. travnja 2019.

22. travnja 2019. Radica Talić, pokopana je na groblju “Pod jelom” – Goranci 23. travnja 2019.

28. lipnja 2019. Irena Glibić, pokopana je na “Djevojačkom groblju” – sv. Ante 29. lipnja 2019.

29. srpnja 2019. Stanislav – Ćana Komadina, pokopan je na groblju “Gorica” – Cim  31. srpnja 2019.

17. kolovoza 2019. Ivan Prskalo, pokopan je na “Djevojačkom groblju” 18. kolovoza 2019.

8. rujna 2019. Mara – Marica Jurić, pokopana je na groblju “Raštani” 9. rujna 2019.

6. listopada 2019. Ante – Tonća Džidić, pokopan je na Djevojačkom groblju – sv. Ante 7. listopada 2019.

9. listopada 2019. Marija Džidić, pokopana je na Djevojačkom groblju – sv. Ante 11. listopada 2019.

12. listopada 2019. Bernard Stojčić, pokopan  na groblju Smrčenjaci 13. listopada 2019.

5. studenoga 2019. Vesna Cvitković, pokopana na groblju Kolenje 7. studenoga 2019.

20. studenoga 2019. Drago Cvitković, pokopan na groblju Smrčenjaci 22. studenoga 2019.

20. studenoga 2019. Vladimir Markotić, pokopan na groblju Smrčenjaci 22. studenoga 2019.

30. studenoga 2019. Ivan Pandža, pokopan na Djevojačkom groblju – sv. Ante 3. prosinca 2019.

18. prosinca 2019. Ivan Pavković, pokopan u groblju Raštani 20. prosinca 2019.


U 2018. godini u našoj župi umrli su (i po katoličkom obredu opremljeni):

5. siječnja 2018. Dragica Vrljić, pokopana je na “Djevojačkom groblju” – sv. Ante                                       6. siječnja 2018.

17. siječnja 2018. Tomislav – Tonćo Lovrić, pokopan je na groblju “Smrčenjaci”                                         20. siječnja 2018.

  1. veljače 2018. Danica Knezović, pokopana je na groblju “Smrčenjaci” 3. veljače 2018.

10. veljače 2018. Zdravka Kvesić, pokopana je na groblju u Kočerinu 12. veljače 2018.

27. veljače 2018. Anka – Anica Krešić, pokopana je na “Djevojačkom groblju” – sv. Ante                             2. ožujka 2018.

18. ožujka 2018. Ljubica Bošnjak, pokopana je na groblju “Smrčenjaci” 20. ožujka 2018.

10. travnja 2018. Marija Antonija Mustapić, pokopana je na groblju “Smrčenjaci”                                      12. travnja 2018.

29. travnja 2018. Vinka Galić, pokopana je na groblju “Smrčenjaci” 2. svibnja 2018.

7. svibnja 2018. Luka Bazina, pokopan je na groblju “Gospa od Anđela” u Kočerinu                                     8. svibnja 2018.

24. svibnja 2018. Zdenka Prskalo, pokopana je na groblju “Smrčenjaci” 26. svibnja 2018.

26. lipnja 2018. Velimir Karačić, pokopan je na “Djevojačkom groblju” – sv. Ante                                      27. lipnja 2018.

8. srpnja 2018. Zoran Slezak, pokopan je na groblju “Smrčenjaci” 9. srpnja 2018.

16. srpnja 2018. Radoslav Marić, pokopan je na “Djevojačkom groblju” – sv. Ante                                     17. srpnja 2018.

29. srpnja 2018. Janja Tomić, pokopana je na groblju “Pod jelom” – Goranci                                               31. srpnja 2018.

31. srpnja 2018. Mira Kvesić, pokopana je na groblju u Dužicama 1. kolovoza 2018.

25. kolovoza 2018. Dario Vukoja, pokopan je na groblju “Smrčenjaci” 26. kolovoza 2018.

5. listopada 2018. Marko Galić, pokopan je na groblju “Kolenje” 7. listopada 2018.

28. listopada 2018. Andrija Zovko, pokopan je na groblju “Ovojci” u Pologu                                                   29. listopada 2018.

2. studenog 2018. Marinka – Mara Lovrić, pokopana je na groblju “Smrčenjaci”                                           3. studenog 2018.

13. prosinca 2018. Dragica Krešić, pokopana je na “Djevojačkom groblju” – sv. Ante                                    14. prosinca 2018.


U 2017. godini u našoj župi umrli su (i po katoličkom obredu opremljeni):

8. siječnja 2017. Agata Rezić, pokopana je na groblju “Smrčenjaci” 9. siječnja 2017.

13. siječnja 2017. Danica Rajič, pokopana je u Zadru 14. siječnja 2017.

16. siječnja 2017. Anica Marić, pokopana je na groblju “Raštani” 18. siječnja 2017.

3. veljače 2017. Ilija Prskalo,  pokopan je na “Djevojačkom groblju”- sv. Ante                                           5. veljače 2017.

14. veljače 2017. Vesna Ćosić, pokopana je na groblju “Gorica” – Cim 17. veljače 2017.

18. ožujka 2017. Drago Cvitković, pokopan je na groblju “Kolenje” 20. ožujka 2017.

30. ožujka 2017. Jozo Krešić – Đaković, pokopan je na “Djevojačkom groblju”- sv. Ante                             31. ožujka 2017.

20. travnja 2017. Dalibor Martinović, pokopan je na groblju “Smrčenjaci”                                                 22. travnja 2017.

13. svibnja 2017. Marinko Marić, pokopan je na groblju “Raštani” 15. svibnja 2017.

5. lipnja 2017. Cvitan Pandža, pokopan je na “Djevojačkom groblju” – sv. Ante                                       6. lipnja 2017.

9. lipnja 2017. Ruža Kordić, pokopana je na groblju “Smrčenjaci” 10. lipnja 2017.

19. lipnja 2017. Romeo Krešić, pokopan je na groblju “Gorica” – Cim 21. lipnja 2017.

15. rujna 2017. Ljubo Zovko, pokopan je na groblju “Raštani” 16. rujna 2017.

25. rujna 2017. Jure Marić – Gašić, pokopan je na “Djevojačkom groblju” – sv. Ante                                 27. rujna 2017.

27. rujna 2017. Karmila Sesar, pokopana je na “Djevojačkom groblju” . sv. Ante                                       28. rujna 2017.

30. rujna 2017. Tomo Marić, pokopan je na groblju “Smrčenjaci” 1. listopada 2017.

21. listopada 2017. Jela Šarac, pokopana je na groblju “Smrčenjaci” 23. listopada 2017.

27. listopada 2017. Vesna Bošnjak, pokopana je na groblju “Kolenje” 28. listopada 2017.

7. studenog 2017. Jure Filipović, pokopan je na “Djevojačkom groblju” – sv. Ante                                          8. studenog 2017.

28. prosinca 2017. Kata Cvitković, pokopana je na groblju “Kolenje” 30. prosinca 2017.


U 2016. godini u našoj župi umrli su (i po katoličkom obredu opremljeni):

29. veljače 2016. Ante Knezović, pokopan je na “Djevojačkom groblju”, 2. ožujka 2016.

26. travnja 2016. Zvonko Lovrić, pokopan je na groblju “Sutina”, 27. travnja 2016.

18. svibnja 2016. Ante Markotić, pokopan je na groblju “Smrčenjaci”, 19. svibnja 2016.

4. lipnja 2016. Dražan Mihić, pokopan je na groblju “Smrčenjaci”, 11. lipnja 2016.

13. srpnja 2016. Marica Šarić, pokopana je na groblju “Planinica”, 14. srpnja 2016.

29. rujna 2016. Iva Marinović, pokopana je na groblju “Kolenje”, 30. rujna 2016.

5. listopada 2016. Zorka Zekušić, pokopana je na groblju “Smrčenjaci”, 7. listopada 2016.

12. listopada 2016. Ozrenka Glibić, pokopana je na groblju “Lovrinac” – Split,                                                14. listopada 2016.

13. listopada 2016. Anđa Marijanović, pokopana je na groblju “Krivodol” – Kruševo,                                      15. listopada 2016.

17. listopada 2016. Daroslav Marijanović, pokopan je na groblju “Smrčenjaci”,                                            19. listopada 2016.

5. studenog 2016. Mara Karačić, pokopana je na “Djevojačkom groblju”- sv. Ante,                                       7. studenog 2016.

10. studenog 2016. Zorka Kukić, pokopana je na groblju „ Glavica“ u Vrapčićima,                                          11. studenog 2016.

8. prosinca 2016. Mira Brekalo, pokopana je na “Djevojačkom groblju”- sv. Ante,                                       9. prosinca 2016.

19. prosinca 2016. Mara Prskalo, pokopana je na “Djevojačkom groblju”- sv. Ante,                                       21. prosinca 2016.

20. prosinca 2016. Ante Markotić, pokopan je na groblju “Smrčenjaci”, 21. prosinca 2016.

24. prosinca 2016. Zlatko Knezović, pokopan je na groblju “Smrčenjaci”,                                                     26. prosinca 2016.


 POKOJ VJEČNI DARUJ IM GOSPODINE!

POČIVALI U MIRU BOŽJEM!