Novi pastoralni suradnik u našoj župi

Na radost cijele župne zajednice u našu župu stigao je pastoralni suradnik, svećenik hercegovačkih biskupija don Bernard Marijanović. Nakon pet godina provedenih u misijama u Tanzaniji, gdje je pastoralno djelovao s našim hercegovačkim svećenikom don Velimirom Tomićem u župi Kisongo, do rujna tekuće godine pastoralno će djelovati u našoj župi kao ispomoć župniku. Don Bernarde, dobro nam došli!

Don Bernard Marijanović, rođen je 12. kolovoza 1972. u Stocu. Roditeljska kuća mu je u Ljucima, župa Rotimlja. Otac Ante i majka Mara r. Šimunović rodili su petero djece od kojih je Bernard drugo dijete. Osnovnu školu započeo je na Hodovu 1979., a završio 1987. godine. Nakon osnovne izrazio je želju za svećeničkim zvanjem te krenuo u sjemenište u Zagreb, na Šalatu, 1987., i uspješno maturirao 1991. Bogosloviju je pohađao u Sarajevu i Bolu, 1991.-1998, a vojsku je služio u Čapljini nakon 5. godine bogoslovije.
Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1998., a mladu misu rekao je u Rotimlji 12. srpnja iste godine. Njegova prva svećenička služba bila je služba župnog vikara u župi sv. Ivana u Mostaru, 1998.-2003. Nakon Mostara odlazi na župu sv. Ivana Krstitelja na Gradinu kod Čitluka gdje ostaje do 2009. godine kada ga biskup Ratko Perić imenuje župnim upraviteljem župe Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna. Od rujna 2012. odlazi u misije u Tanzaniju gdje pastoralno djeluje s don Velimirom Tomićem u župi Kisongo. Misionarski put završava u svibnju 2018. godine.