Održan još jedan vjeronaučni susret

U srijedu 8.travnja održan je i peti korizmeni „vjeronaučni susret“. Tema susreta bila je „Strah i odgovornost“. O temi je progovorio fra Robert Kavelj duhovni asistenta u župi sv. Petra i Pavla u Mostaru. Fra Robert je prvo progovorio o strahu kao o neizostavno ljudskom mehanizmu, čija je svrha obrambena. Tj. strah je svojevrstan čovjekov instinkt za preživljavanje te kao takav nije loš: „čovjek koji nebi uopće sjećao nikakav strah ne bi bio hrabar nego lud“. S druge strane, ovaj isti osjećaj koji pomaže u preživljavanju, može biti i loš ukoliko je pretjeran – ako sputava čovjeka u nejgovu životu. Stoga, čovjek treba biti hrabar i suprotstaviti se svojim strahovima.

Tako svaki čovjek ima i svoje obveze i svoje odgovornosti. Često se, upravo za preuzimanje odgovornosti i izvršavanja dužnosti, potrebno suočiti sa strahom. Potrebno je izaći iz kruga svoje sigurnosti i udobnosti i učiniti ono što trebamo i danom trenutku.