PAPA: DRUŠTVENI KONTEKST UTJEČE NA NAPUŠTANJE REDOVNIČKOGA ŽIVOTA

Papa Franjo je, 28. siječnja 2017. primio u audijenciju sudionike plenarne skupštine Zbora za ustanove posvećenog i društva apostolskoga života. Odgovarajući na pozdrav kardinala João Braza de Aviza, pročelnika Zbora, Sveti je Otac zahvalio svima na njihovu radu, te je istaknuo važnost teme o kojoj su raspravljali, dodavši kako je vjernost na velikoj kušnji. Vrlo nas zabrinjava napuštanje redovničkoga života, jer oslabljuje posvećeni život i život same Crkve – ustvrdio je, dodajući da mnogi čimbenici uvjetuju vjernost posvećenu životu.

Ka prvi čimbenik Papa je spomenuo kulturu rascjepkanosti, privremenosti, koja se uvriježila u društvu, a koja potiče življenje „po narudžbi“, odnosno robovanje modi. Ta kultura upućuje na potrebu „sporednih vrata“, koja su uvijek otvorena drugim mogućnostima; promiče potrošački mentalitet zaboravljajući ljepotu jednostavnoga, trijeznoga življenja, te tako izaziva veliku egzistencijalnu prazninu. Osim toga, rašireni praktični relativizam udaljava od istinskih vrijednosti Evanđelja. Gospodarska pravila u današnjem društvu zamjenjuju moralna, određuju zakone i promiču vlastite sustave na štetu životnih vrijednosti. Diktatura novca i profita vrjednuje samo one osobe koje su kadre povećati profit. Razvidno je dakle kako se u takvoj situaciji najprije treba prepustiti evangeliziranju, a potom evangelizirati – kazao je Papa, te se osvrnuo na svijet mladih.

Osim navedenoga čimbenika društveno-kulturnoga konteksta, valja podsjetiti i na druge, a jedan od tih je svijet mladih, vrlo složen, istodobno bogat i izazivan. U svijetu ima mnogo velikodušnih mladih, solidarnih i zauzetih u vjerskom i društvenom području, koji čeznu za istinskim duhovnim životom. Ali i među mladima ima mnogo žrtava logike svjetovnosti, koja se očituje u trčanju za uspjehom po svaku cijenu, čežnji za lakom zaradom i za uživanjem. Ta logika zavodi mnoge mlade, s kojima i koje moramo pratiti. Njima treba svjedočiti ljepotu Evanđelje i pripadnosti Kristu. Tu kulturu treba evangelizirati; ne želimo da joj mladi robuju – kazao je Sveti Otac, a potom se osvrnuo na treći čimbenik koji je povod napuštanja redovničkoga života.

Taj čimbenik je u samom posvećenu životu, a to je nedosljednost koja otežava vjernost, potom ‘rutina’, zamor, teret upravlja strukturama, unutarnje podjele, žudnja za moću, svjetovno vođenje Instituta, despotsko interpretiranje autoriteta ili pak pretjerana opuštenost. Ako posvećeni život želi zadržati svoje proročko poslanje i svoj čar, ako želi biti škola vjernosti za one koji su blizu i one koji su daleko (usp. Ef 2,17), onda mora čuvati svježinu i novìnu Isusove središnjosti, privlačnost duhovnosti i snagu poslanja, mora očitovati ljepotu nasljedovanja Krista i širiti nadu i radost – upozorio je Papa.

Govoreći pak o životu u ustanovama posvećena života, Sveti je Otac istaknuo njegovanje bratstava, koje se jača zajedničkom molitvom, meditiranjem Božje riječi, aktivnim sudjelovanjem u sakramentima Euharistije i Pomirbe, bratskim dijalogom, iskrenošću, bratskom opomenom, milosrđem prema članu koji griješi, te dijeljenjem odgovornosti. Zajednički život treba biti prožet radosnim svjedočenjem jednostavnoga življenja uz siromašne te poslanjem koje povlašćuje egzistencijalne periferije. O obnovi bratskoga života u zajednici uvelike ovisi pastoral zvanja i ustrajnost mladih – primijetio je papa Franjo dodajući:
Zvanje je blago, kao i vjera, koje nosimo u zemljanim posudama, stoga ga svatko mora čuvati i svaki dan jačati u molitvi te prikladnom teološkom i duhovnom okrjepom koja štiti od mode i kulture prolaznoga, a omogućuje postojan hod u vjeri. Na tim temeljima je moguće živjeti evanđeoske savjete i stjecati Kristove osjećaje (usp. Fil 2,5). Zvanje je dar koji smo primili od Gospodina, koji se svrnuo svoj pogled na nas i zavolio nas (usp. Mk 20,21), pozivajući nas da ga slijedimo u posvećenom životu te da istodobno budemo odgovorni za primljeni dar – ustvrdio je Sveti Otac.

Govoreći pak o vjernosti i napuštanjima istaknuo je važnost duhovnog vodstva u posvećenom životu. Redovničke zajednice trebaju ulagati u stručne voditelje. Teško je ostati vjeran pod vodstvom nestručnih voditelja. Stručni voditelji osobe trebaju voditi tako da u njima mogu u trenutcima nesnalaženja i malaksalosti Božjom riječju i euharistijom osnažiti vjeru i nadu (usp. Lk 24,13-35). Vrlo je osjetljiva i zahtjevna zadaća duhovnoga vođe. Mnoga se zvanja izgube zbog njihove nestručnosti, a svima nama je, poglavito u trenutcima slabosti, potrebna prikladna potpora – ustvrdio je papa Franjo.

Stručno vodstvo jamči trajno razlučivanje koje otkriva Božju volju, traži ono što je Bogu ugodno, kako bi rekao sveti Ignacije, ili, rečeno sa svetim Franjom Asiškim, „uvijek želi ono što se Bogu sviđa“. Vodstvo podrazumijeva jaku duhovnu osjetljivost, trajno propitivanje sebe samoga pred drugima, oslobođeno od predrasuda te osobnih ili zajedničkih interesa. Ne treba smetnuti s uma da razlučivanje nije odabir između dobra i zla, već između dobra i boljeg, između onoga što je dobro i onoga što vodi poistovjećivanju s Kristom – zaključio je Sveti Otac, a potom svima udijelio blagoslov.

Izvor: kta/rv