Početak župnog vjeronauka i proba

Početkom nove školske 2019./2020. godine započinjemo sa župnim vjeronaukom te ostalim župnim aktivnostima. Kao što je obvezan školski vjeronauk, jednako tako je obvezan i bitan i župni vjeronauk za primanje svetih sakramenata. To se odnosi na sve razrede devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, te dakako za 1. razred srednjih škola (krizmanike).

Župni vjeronauk se održava po sljedećem rasporedu:

1. i 2. razred – subotom u 16 sati

3. razred – subotom u 9 sati

4. razred – subotom u 15 sati

5. i 6. razred – subotom u 11 sati

7. 8. i 9. razred – subotom u 11,45 sati

Krizmanici – subotom u 17 sati

Raspored ostalih župnih aktivnosti: 

  • proba dječijeg zbora “Evanđelist” –  subotom u 10 sati zajedno sa tamburašima,
  • proba zbora mladih “Providenza” – po vlastitu dogovoru
  • proba mješovitog zbora”Dobri Pastir” – petkom u 19 sati ili po vlastitu dogovoru
  • Ministranti i liturgijski čitači – subotom u 11 sati
  • učenje svirana pojedinih instrumenata (klavijature, tamburica, gitara) – subotom u 14 sati
  • pomoć pri učenju iz pojedinih predmeta (matematika, engleski, njemački…) – subotom u 15 sati (potrebne prijave u župni ured ili telefonski)

Pozivamo sve, na osobit način roditelje da svoju djecu potiču na aktivnost u župi, te ih pridruže jednoj od ovih navedenih skupina kako bi župna zajednica rasla i napredovala.