Pogled iz zraka na jednu od najstarijih građevina u Mostaru

Foto: Youtube (screenshots)

Jedna od najstarijih, ali slabije poznatih povijesnih znamenitosti Mostara jest drevna kršćanska bazilik koja se nalazi u Cimu.

Ostatci kasnoantičke bazilike, smještene na lokalitetu Crkvine u Cimu, otkriveni su tijekom arheoloških istraživanja 1966. godine. Postojanje starijih dijelova datira od IV. ili prve polovice V. stoljeća, a mlađi od kraja V. do prve polovice VI. stoljeća. Ukupne dimenzije bazilike iznose 24,80 x 15 m. Osim narteksa, glavne lađe i prezbiterija, na sjevernoj strani bazilike nalazi se i krstionica.

Moguće je da je bazilika bila sjedište biskupije Sarsenterum, o čijoj točnoj lokaciji postoje različita mišljenja povjesničara i arheologa, a koja se spominje u dokumentima sinode održane u Saloni, 533. godine.

Po uzoru na drevnu baziliku u Crkvinama – u obliku latinskog križa i s tri lađe, izgrađena je današnja župna crkva Krista Dobrog Pastira na lokalitetu Đoluša, na granici Cima i Ilića.

Današnji izgled ostataka kasnoantičke bazilike u Cimu može se vidjeti u kratkom videu koji je pripremila udruga Moj grad iz Mostara.

Izvor: bljesak.info