1967.

Dana 3. svibnja 1967. Republički sekretarijat za industriju i trgovinu „smatra da je Žalba opravdana pa predlaže da se žalbeno rješenje poništi i vrati prvostepenom organu na ponovni postupak odnosno da se rješenje preinači, tako što će se udovoljiti njegovom zahtjevu.“ Rješenje koje je po ovlaštenju Republičkog sekretara potpisao Novak Vukičević, rukovoditelj grupe za pravne poslove, Ordinarijat je primio tek 16.lipnja 1967.

Dana 31. svibnja 1967. Ordinarijat upućuje pismo Ivanu Paviću, direktoru Rudnika mrkoga ugljena Mostar, u vezi s izgradnjom crkve u Cimu –Ilićima, svjestan „da je donekle riskantno poduzeti jednu gradnju na takvom području“, ali „ako se već bolnica može graditi u neposrednoj blizini, te ako može socijalistički savez graditi društveni dom, onda ne vidimo toliku opasnost i riskantnosti za jedan crkveni objekat…“.

Dana 15. lipnja 1967. Ordinarijat upućuje pismo i Nedinu Džudži, direktoru Urbanističkog zavoda u Mostaru u vezi s izgradnjom crkve u Cimu-Ilići.

Dana 26. lipnja 1967. Ordinarijat obnavlja zahtjev za lokaciju crkve u Cimu – Ilićima kod Sekretarijata za upravno-pravne poslove – Savjet za komunalne poslove i urbanizam SO Mostar.