1968.

Dana 3. listopada 1968. Muriz Maslo iz Sekretarijata za upravno-pravne poslove SO Mostara pita Ordinarijat je li odustao od traženja izgradnje jer Urbanistički zavod u određenom roku nije mogao donijeti odgovarajuće rješenje.

Dana 30. listopada 1968. Biskupski ordinarijat izjavljuje da nije odustao od zahtjeva i tražene lokacije.