1982.

Dana 25. veljače 1982. Ordinarijat upućuje zahtjev Općinskoj komisiji za urbanizam, stambene i komunalne poslove SO Mostar za izdavanje urbanističke suglasnosti, gdje stoji: „Već smo u više navrata zamolili Naslov da ima razumijevanje za naše potrebe kod prostornog uređenja grada za nove objekte vjernika Katoličke Crkve u gradu Mostaru i prigradskim naseljima kao što su Cim, Ilići, Rudnik, Zalik, Jesenica i Rodoč (naši dopisi 227/81., od 26.III.1981.; 470/81., od 7. VII. 1981.; 1052/81., od 30.XII.1981.), a ovaj put molimo da nam se izda suglasnost za izgradnju crkvenih objekata, tj. župne crkve i župne kuće na k.č. 670/1, k.o. Cim, parcela zvana – Džoluša“.

Istodobno se o ovom zahtjevu upoznaje Zulfikar Džankić, predsjednik Komisije za odnose s vjerskim zajednicama SO Mostar, i moli njegova preporuka.

Dana 26. veljače 1982. Ordinarijat upućuje pisani podnesak Mjesnoj zajednici [MZ] Cim u vezi s izgradnjom župnih crkvenih objekata na tom području.

Dana 11. svibnja 1982. Ordinarijat u svojoj predstavci upućenoj Vladi Smoljanu spominje, između ostaloga, i potrebu za izdavanjem dozvole za izgradnju crkve u Cimu-Ilićima.

Dana 28. lipnja 1982. i novomu predsjedniku SO Mostar, Nikoli Gašiću, Ordinarijat također šalje pisanu predstavku u vezi s različitim zahtjevima Biskupije kod mjesnih vlasti.