1985.

Dana 11. siječnja 1985. Dostavljena je kopija iste molbe na znanje Komisiji za odnose s vjerskim zajednicama SO Mostar. RO Rudnik mrkoga ugljena – Mostar izdaje „mišljenje“ po kojem se na parcelama za koje je Biskupija zainteresirana može graditi ako se udovolji svim uvjetima izgradnje na takvu području – u dodatku pročišćen tekst osnovnog Zakona o rudarstvu u vezi s izgradnjom objekata na zemljištu u granicama eksploatacije.

Dana 23. svibnja 1985. Ordinarijat ponovno napismeno kod Dragana Pezelja, predsjednika Komisije za odnose s vjerskim zajednicama SO Mostar, urgira pitanje dozvole za izgradnju u Cimu nakon usmenih pregovora od 3.listopada 1986., gdje je rečeno „da je davanje dozvole za izgradnju crkve i stanarskih objekata za nju riješena stvar“, i to na lokaciji pokraj temelja starokršćanske bazilike u Cimu, mjesto Crkvine, umjesto na lokaciji Džoluša, jer je to zemljište neprikladno za gradnju „budući da je tu rasjed“, što Biskupiji nije bilo prihvatljivo.