1986.

Dana 15. listopada 1986. Općinski sekretarijat za urbanizam …. odgovara da će se zahtjev riješiti u skladu s regulacijskim planom koji će se razmatrati u „januaru 1987.“

Dana 22. prosinca 1986. Biskupski ordinarijat ponovno donosi Komisiji za urbanizam, stambene i komunalne poslove SO Mostar prikaz traženja izgradnje crkvenih objekata na lokalitetu Džoluša u Cimu i kao krajnju mogućnost predlaže, ako ne postoji nikakvo drugo rješenje, da se dopusti izgradnja montažne crkve, a nakon 20- 30 godina, kada završi iskapanje ugljena, da se gradi normalna crkva.