1988.

Dana 16. prosinca 1988. na inicijativu Hamdije Jahića, sekretara Sekretarijata za urbanizam, stambene i komunalne poslove održan je u zgradi Biskupije sastanak između predstavnika Ordinarijata i mjerodavnih Ureda za urbanizam Općine Mostar, te RO „Prostor“ Amira Pašića o predmetima i zahtjevima Biskupskoga ordinarijata i poslan na rješavanje.