1991.

Dana 20. veljače 1991. Ordinarijat obnavlja zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uvjeta za izgradnju župnih crkvenih objekata na k.č. 670/1 i 670/2 k.o. Cim, zk. Ul. 286 i 288 u površini 7.230 m2 na lokalitetu Džoluša.

Dana 20. veljače 1991. Ordinarijat je dostavio cjelovit spis korespondencije traženja i odbijanja Milivoju Gagri, gradonačelniku Mostara, moleći „preporuku i urgenciju“.

U razdoblju od početka rata do posvete nove crkve Ordinarijat se susreo s više poteškoća.

U listopadu 1991. Izbio je agresorski rat u Hercegovini – udarom na župu Ravno i na župu Trebinja.