1992.

Dana 2. travnja 1992. buknuo je rat u Mostaru.