1994.

U studenom 1994. Kupljena je kuća na Barakovcu, na području Ilića, za župnikov stan, ured i liturgijska slavlja, a uknjiženo je na Župni ured Ilići.