2011.

Godine 2011. don Ivan Perić, nakon što je sagradio župnu crkvu svetoga Mateja na Rudniku, premješten je za župnika župe svetoga Marka u Cim i istodobno za upravitelja župe svetoga Luke u Ilićima.