2012.

Dana 15. kolovoza 2012. Općinski sud u Mostaru – Zemljišnoknjižni ured dopustio je uknjižbu prava vlasništva na nekretnini 670/ i 670/2 u korist župe svetoga Marka evanđelista u Mostaru.