2013.

Godine 2013. Župnik je isposlovao sve potrebne dozvole za gradnju crkve na mjestu koje je bilo namijenjeno za Hospicij. Radovi su otpočeli u srpnju 2013.