Raspored blagoslova obitelji u našim župama

Ponedjeljak, 2. siječnja 2017.

  • Ilići: Bakšim (od Gospinog kipa), Babun, Barakovac
  • Cim: od Dujmovića (sa vrha Cima) do Krešića brijega

Utorak, 3. siječnja 2017.

  • Ilići: od Planinića, ul. Rafaela Bobana (prema starim vinogradima), Pudarnica (do Crnjaca)
  • Cim: Crkvine, Bara (do Mašića)

Srijeda, 4. siječnja 2017.

  • Ilići: Ilićka (od Šaraca do Komadina)
  • Cim: ul. od Krešića brijega, Smrčenjaci, Kovačevac

Četvrtak, 5. siječnja 2017.

  • Ilići: Ilićka (od Mikulića do Vrela)
  • Cim: Koravac, Ćemaluša

Subota, 7. siječnja 2017.

  • Ilići: Vrelo i Zadrina strana
  • Cim: Mašići, Tadinovac, ul. Blajburških žrtava