Raspored blagoslova obitelji u našoj župi

Četvrtak, 28. prosinca 2017. S vrha Cima do Tutine bare (Krešića brijega)

Petak, 29. prosinca 2017. Tutina bara, Koravac, Ćemaluša

Subota, 30. prosinca 2017. Kovačevac, Smrčenjaci

Srijeda, 3. siječnja 2018. Goranačka (od Tutine bare do Smrčenjaka)

Četvrtak, 4. siječnja 2018. Ul. Blajburških žrtava i Tadinovac

Petak, 5. siječnja 2018. Mašići i Crkvine

Ponedjeljak, 8. siječnja 2018. Ilićka (Bakšim, Babun i Zadrina strana)

Utorak, 9. siječnja 2018. Barakovac (od Pinjuha do Crkvina)

Srijeda, 10. siječnja 2018. Ul. Viteza Rafaela Bobana i Stari vinogradi

Četvrtak, 11. siječnja 2018. Ilićka (od J. Raiča do Stojčića)

Petak, 12. siječnja 2018. od Bazina do Vrela

Subota, 13. siječnja 2018. Vrelo i Luka