Raspored sv. Misa

RASPORED SVETIH MISA:

  •  Jutarnje svete mise radnim danima su u 7,30 sati, a večernje u 18 sati.
  •  Nedjeljne svete mise su u 9, 11 i 18 sati.