Stiže nam Betlehemsko svjetlo

I ove godine Betlehemsko svjetlo mira dolazi na župe u Hercegovini! U našu crkvu Krista Dobrog pastira, stiže sljedeću nedjelju (23. prosinca) prije početka svete mise u 10 sati. Svi koji žele, to isto svjetlo mogu ponijeti u svoj dom, kako bi sebi približili dio betlehemske čarolije i topline.

Naime, riječ je o inicijativi iz 1986. godine, koja je započela u Austriji u sklopu dobrotvorne misije za djecu s poteškoćama, te za ljude u potrebi. Od tada pa sve do danas, svake godine, jedan predstavnik austrijskih izviđača na prvu nedjelju došašća, pali svjetlo na mjestu Kristova rođenja tj. u bazilici Rođenja u Betlehemu, za koju se vjeruje da je podignuta na mjestu Isusova rođenja već u 4. stoljeću. Zatim se to isto svjetlo prenosi zrakoplovom (to je jedino otvoreno svjetlo – plamen koje smije putovati u zrakoplovu) u Beč, gdje slijedi doček i slavlje nakon kojeg se svjetlo pronosi u ostale zemlje koje sudjeluju u pokretu. Na ovaj način pronosimo radosnu vijest o Kristovu rođenju, koji je sam za sebe rekao: „Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života“ (Iv 8,12).

Ovu tradiciju su dobro usvojili i pape, kako Ivan Pavao II i Benedikt XVI., tako i papa Franjo; pa tako svake godine i sveti otac prima betlehemsko svjetlo mira.

Smisao svijeće u Crkvi i liturgiji simbolika je ljubavi koja se daje. Ona portretira Isusov život koji se za nas istrošio – izgarajući sebe, drugima je osvijetlio i pokazao put u spasenje. Na samom vrhu svijeće, u plamenu se odvija najveća ljubav, on je taj koji otapa i izgara – pretvara ne živu masu voska u životni plamen koji nudi svoju toplinu i svjetlost.

Romano Guardini (značajan teolog iz 20. stoljeća), poručuje da svoj kršćanski život proživimo u slici svijeće.

Neka goruća svijeća bude izraz tvojega bića. Probudi pred njom svu plemenitu spremnost: »Gospodine, ovdje sam!« Tada ćeš u njezinu vitku i čistu postojanju osjetiti izraz svojega vlastitog ugođaja. Neka onda ova tvoja spremnost postane trajnom, neka se pretvori u vjernost. Tada ćeš osjetiti: »Gospodine, tu u svijeći stojim ja pred tobom!« Ne bježi od svojega određenja! Ustraj! Ne pitaj uvijek: čemu i zašto? Najdublji je smisao života: istrošiti se u istini i ljubavi za Boga, kao svijeća u svjetlu i žaru.“ (Sveti znakovi)