Sv. Mise “Blagoslova polja”

Ovogodišnji raspored “Blagoslova polja” u župama sv. Luke i sv. Marka:

28. travanja, 2019. sveta misa na Djevojačkom groblju, kod sv. Ante u Cimu, u 11 sati.
28. travanja, 2019. Sveta misa u groblju Gorica – Cim u 12 sati.
19. svibnja, 2019. Sveta misa u groblju Smrčenjaci u 11 sati.
19. svibnja, 2019. Sveta misa u groblju Kolenje – Ilići u 12 sati.