Naslovnica / Svećenici do sada
Svećenici do sada
POGLED NA PROŠLOST KROZ RIJEČI SADAŠNJOSTI
Svećenici kroz vrijeme
Župa sv. Marka – Cim i župa sv. Luke – Ilići od osnutka do 2003. godine imale su svaka svoga župnika.

Od 2003. godine imaju jednog svećenika za obje župe.

Župnici u Ilićima bili su redom: don Željko Majić (od siječnja do srpnja 1993.), don Ivan Zovko (srpanj 1993.-2000.), don Gordan Božić (2000.-2003.), don Ivo Šutalo (2003.-2006.), don Jozo Čirko (2006.-2011.), don Ivan Perić (2011.-2021),don Pero Miličević (2021.- ).
don VINKO RAGUŽ
Prvi župnik župe sv. Marka ev. – Cim
(1993.-1995.)

Rođen u Kruševu 1961. god. Roditelji: Marijan i Božica r. Mišković. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, završio 1987. Đakonat u Sarajevu 1986. podijelio mu je nadbiskup Marko Jozinović, a prezbiterat (svećeništvo) u Mostaru 29. lipnja 1987. biskup Pavao Žanić.

Službe: Župni vikar u Gabeli Polju (1987.), Dračevu (1987.-1989.), Potocima (1989.-1991.), Mostaru – Katedrala (1991.-1992.); upravitelj župe u Mostaru – Cim (1993.-1995.), upravitelj župe u Aladinićima (od 1995.-2004.), župnik u Aladinićima (2004.-2012.), privremeni župni upravitelj u Stjepan Krstu (1995.-1998.), župnik u Dračevu (2012.-…), dekan Stolačkoga dekanata (2013.-2014.)

don ILIJA DRMIĆ
Drugi župnik župe sv. Marka ev. – Cim
(1995.-2000.)

Rođen u Dobrićima, župa Grabovica, 1954. od roditelja Grge i Marije r. Gale. Osnovno školovanje pohađao je u Grabovici i Prisoju, a srednju klasičnu gimnaziju i sjemenište na Šalati u Zagrebu (1970.-1974.). Filozofsko-teološki studij pohađao je na nadbiskupijskoj bogosloviji u Sarajevu, koji je završio 1982. god. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovom fakultetu u Zagrebu 1989. s radnjom: Župa Grabovica kroz 150 godina. Godine 1992. diplomirao je hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Đakonat mu je podijelio biskup Pavao Žanić u Grabovici 2. kolovoza 1981., a prezbiterat isti biskup u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru 27. lipnja 1982.

Službe: Urednik biskupijskog lista Crkva na kamenu je najprije od 1982. do 1986., pa ponovno od 1992. do danas. Ujedno je i lektor toga lista, kao i brojnih drugih knjiga i publikacija te je i sam objavio nekoliko zanimljivih knjiga. U međuvremenu je bio na studiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ravnatelj biskupijske izvještajne agencije KIUM (1992.- danas), bilježnik Crkvenog suda u Mostaru (1995.-2008.), župni upravitelj župe sv. Marka ev. u Cimu u Mostaru (1995.-2000.), a potom župni upravitelj župe Crnač kod Širokog Brijega (2000.-2007.). Budući da tu župu fizički nije uspio preuzeti, boravio je i nadalje u Mostaru. God. 2007. don Ilija je imenovan župnikom župe Vinica, a od 2012. župnik je župe sv. Jure u Viru. Od kolovoza 2020. godine imenovan je župnikom župe sv. Franje Asiškog u Rašeljkama.

don ŽELJKO MAJIĆ
Prvi upravitelj župe sv. Luke ev.-Ilići
(od siječnja do srpnja 1993.)

Rođen u Drinovcima 1963. god. Roditelji: Mihovil i Matija. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu završio je 1988. Poslijediplomski studij u Rimu na Papinskom lateranskom sveučilištu (1993.-1995.), magistrirao iz Pastoralne teologije na temu Pastoralna skrb Propagande fidei za Trebinjsku biskupiju u vremenu turske okupacije. Đakonat u Sarajevu 1987., reditelj je bio nadbiskup Marko Jozinović, a prezbiterat u Mostaru 29. lipnja 1988., reditelj biskup Pavao Žanić.

Službe: upravitelj Svećeničkoga doma u Potocima (1988.-1989.), župni vikar u Mostaru – Katedrala (1989.-1993.), župni upravitelj u Mostaru- Ilići (od siječnja do srpnja 1993.), duhovni pomoćnik u Mostaru – Katedrala (1995.-1997.), osobni tajnik biskupa Ratka Perića (1997.-2000.), upravitelj župe Blagaj-Buna (2000.-2006.), vicerektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu (2006.-2012.), generalni vikar naših biskupija (2012.-2021.). Od 2020. godine imenovan je ravnateljem Caritasa Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije.

don IVAN ZOVKO
Drugi župnik u Ilićima
(srpanj 1993.-2000.)

Rođen u Pologu 1948. god. Roditelji: Stanko i Danica r. Zovko. Filozofsko-teološki studij u Splitu i Sarajevu završio 1975. Đakonat u Sarajevu 1974. podijelio mu je nadbiskup Smiljan Čekada. Prezbiterat u Pologu 29. lipnja 1974. podijelio je biskup Petar Čule.

Službe: župni vikar u Šipovači-Vojnićima (1975.-1976.), Pologu (1976.-1980.), Mostaru – Katedrala (1980.-1984.); župnik na Rotimlji (1984.-1993.), Mostaru – Ilići (1993.-2000.), Jablanici (od 2000.-2017.).

don GORDAN BOŽIĆ
Treći župnik Ilića
(2000.-2003.)

Rođen je 24. listopada 1966. u Blizancima, župa Gradina, općina Čitluk, a sin je Mladena i Ljilje r. Zubac. Četiri razreda osnovne škole završio je u Blizancima (1973.-1977.) a sljedeća četiri u Čitluku (1977.-1981.). Nakon toga završio je klasičnu gimnaziju u Biskupijskom sjemeništu u Dubrovniku (1981.-1985.) te je ujesen 1985. upisao studij filozofije i teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. Nakon prve godine studija služio je vojsku u Bitoli (1986.-1987.), potom nastavio studij u Sarajevu gdje je završio pet godina, a šestu (1991.-1992.) na Nadbiskupskoj teologiji u Splitu. Za đakona Mostarsko-duvanjske biskupije zaredio ga je 5. travnja 1992. biskup Pavao Žanić u Splitu (župa sv. Pavla, Pujanke) a za svećenika 29. lipnja 1992. biskup na istome mjestu.

Službe: župni vikar u Šipovači-Vojnićima (1992.-1993.), župni vikar u Studencima (1993.-1994.), župni vikar u Mostaru, u župi sv. Ivana ap. I ev.- Centar-Zalik (1994.-1998.), župni vikar u Stocu(1998.-2000.), župni upravitelj župe sv. Luke ev.-Ilići u Mostaru (2000.-2003.), župni upravitelj župe Rotimlja i iseljene župe Stjepan Krst (2003.-2009.), župnik u Prisoju općina Tomislavgrad (2009.-2014.). Od 2014. godine župnik je na Domanovićima.

don IVO ŠUTALO
Župni upravitelj Cima (2000.-2006.),
Župnik Ilića (2003.-2006.)

Rođen u Deranima, župa Hrasno, općina Stolac, 1964. god. Roditelji: Rafo i Janja r. Marić. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu završio 1990. Poslijediplomski studij na Institutu duhovnosti pri Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, magistrirao 1995. Đakonat u Sarajevu 1989. podijelio mu je nadbiskup Marko Jozinović, a prezbiterat u Mostaru 29. lipnja 1990. biskup Pavao Žanić.

Službe: župni vikar u Mostaru – Katedrala (1990.-1993.); župni vikar u Mostaru – Rudnik-Orlac (1995.-1998.) župni upravitelj u Mostaru – Rudnik- Orlac (1998.-1999), Drežnici (1999.-2000.), Cimu (2000.-2006.), župnik u Ilićima (2003.-2006.), Blagaju-Buni (2006.-2009.), Studencima (2009.-2016.), Trebinje (2016.-2021.), Čeljevo (od 2021.), biskupski vikar za Trebinjsko-mrkansku biskupiju (2016.-2021.) i profesor na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru.

don JOZO ČIRKO
župnik Ilića i župni upravitelj Cima (2006. – 2011.)

Rođen u Tomislavgradu 1966. god. Roditelji: Stipe i Anđa r. Udovičić. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Splitu, diplomirao na KBF u Zagrebu, 30. ožujka 1995. Poslijediplomski studij iz Biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Urbaniana, magistrirao je u lipnju 2000. Đakonat je primio u Bolu na Braču 1993. a podijelio ga je biskup Pavao Žanić. Prezbiterat u Prisoju 29. lipnja 1993. podijelio također biskup Pavao Žanić. Preminuo je 30. svibnja 2021.

Službe: pomoćnik nadstojnika u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu (1992.-1993.), župni vikar u Neumu (1993.-1994.), Studencima (1994.-1997.), Domanovićima (1997.-1998.), Mostaru – Katedrala (2000.-2006.); župni upravitelj Mostarskog Graca (2001.-2006.). Župnik u Mostaru – Ilići, i župni upravitelj u Mostaru – Cim (2006.-2011.) i profesor na Teološkom institutu u Mostaru, župnik u župi Šipovači-Vojnići (2011.-2021.)

don IVAN PERIĆ
župnik Ilića i župni upravitelj Cima (2011. – 2021.)

Rođen u Stocu 1971. god. Roditelji: Fabijan i Janja r. Raguž. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Bolu, diplomirao 1996. radnjom: Droga. Poslijediplomski studij u Rimu (2002.-2004.) gdje je magistrirao iz pastoralne teologije, a tema rada je bila Apostol mladeži blaženi Ivan Merz. Đakonat u Bolu 1995. podijelio mu je kardinal Vinko Puljić, a prezbiterat u Rotimlji 29. lipnja 1996. biskup Ratko Perić.

Službe: župni vikar u Mostaru – Katedrala (1996.-2000.), Domanovićima (2000.-2002.), postdiplomski studij u Rimu (2002.-2004.), župnik u Mostaru – Rudnik-Orlac (2004.-2011.), župnik Ilića i župni upravitelj Cima (2011.-2021.), župnik i upravitelj svetišta u Studencima (2021.-) i profesor na Teološkom institutu u Mostaru.

don MARIN KREŠIĆ
đakon u župama Cim i Ilići
(rujan 2016. – lipanj 2017.)

Rođen u Mostaru, 6. prosinca 1992. od oca Ante i majke Milenke rođ. Golemac. Kršten je u župi sv. Petra i Pavla, 30. prosinca iste godine. Potvrdu je primio u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na svetkovinu Silaska Duha Svetoga, 21. svibnja 2007. Osnovnu školu pohađao je u Osnovnoj školi Cim od 1999. do 2007., gimnaziju u Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ u Travniku od 2007. do 2011., gdje je i maturirao, a filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 2011. do 2016., gdje je i diplomirao 10. studenog 2016. na temu „Liturgijski kalendar u životu Crkve“. Od 25. do 31. kolovoza obavio je petodnevne duhovne vježbe predviđene za đakonat. Od početka rujna 2016. godine biskup ga je Ratko odredio za pastoralnu godinu prakse u Biskupijskom caritasu i u župama Sv. Marka u Cimu i Sv. Luke u Ilićima u Mostaru. Za đakona je zaređen 4. prosinca 2016. u župnoj crkvi Krista Dobrog Pastira u Cimu – Ilićima. Svoj đakonski praktikum nastavio je u rodnoj župi. Za svećenika Mostarsko – duvanjske biskupije zaredio ga je 25. lipnja 2017. biskup Ratko Perić u mostarskoj katedrali. Svoju Mladu Misu proslavio je 29. srpnja 2017. u rodnoj župi. Nakon Mlade Mise svoju prvu službu dobiva kao župni vikar župe sv. Ivana Krstitelja – Glavosjek u Gradini, Krehin Gradac. Od veljače 2019. do kolovoza 2020. djeluje kao župnik župe sv. Stošije u Biogradu na Moru. U kolovozu 2020. godine preuzima službu župnika župe sv. Jure u Viru. Od kolovoza 2021. imenovan je župnikom župe Svih Svetih u Aladinićima.

Don PETAR FILIPOVIĆ
đakon u župama Cim i Ilići
(rujan 2018. – srpanj 2019.)

Rođen u Mostaru, 30. lipnja 1994. kao treće od četvero djece u obitelji Marka i Marice r. Buconjić. Nakon završene osnovne škole upisao je Srednju elektrotehničku školu Ruđera Boškovića u Mostaru. Po završetku srednje škole odlučuje se za svećenički poziv te 2013. godine započinje svoj teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, a dovršava ga 2018. godine u Zagrebu na Filozofsko teološkom institutu Družbe Isusove na Jordanovcu. Od rujna iste godine biskup Ratko šalje ga na pastoralno – teološku godinu prakse u župe sv. Marka ev. u Cimu i sv. Luke ev. u Ilićima. Za đakona je zaređen 27. listopada 2018. u župi Rođenja BDM u Pologu. Svoj đakonski praktikum nastavlja u župama Cim i Ilići. Za svećenika Mostarsko – duvanjske biskupije biskup Ratko Perić ga je zaredio na Petrovdan, 29. lipnja 2019. godine u mostarskoj katedrali. Svoju Mladu Misu proslavlja sutradan u rodnoj katedralnoj župi. Od rujna 2019. na službi je kao župni vikar u župi Presvetog Srca Isusova u Studencima. 2020. godine odlazi u Riječku biskupiju i prima službu župnog vikara župe sv. Nikole u Kraljevici. Od kolovoza 2021. imenovan je župnim upraviteljem iste župe i župe sv. Petra u Bakarcu, a povjerena mu je i dušobrižnička briga za korisnike i djelatnike Centra za rehabilitaciju – Fortica Kraljevica.

Don ANTONIO KREŠIĆ
župni vikar u župama Cim i Ilići
(rujan 2020. – kolovoz 2021.)

Svećenik Trebinjsko – mrkanske biskupije. Rođen u Dubrovniku, 6. studenoga 1993. od oca Nikole i majke Marice, r. Obad iz župe Bezgrešnog začeća BDM – Hrasno. Nakon završene osnovne škole u Hutovu upisao je Opću gimnaziju u Čapljini (2008. – 2012.). Po završetku srednje škole upisuje Pravni fakultet u Mostaru. Nakon završene druge godine studija odlučuje se na svećenički poziv te 2014. godine odlazi u Zagreb na Filozofsko – teološki institut Družbe Isusove na Jordanovcu. Diplomirao je u lipnju 2019. godine. U rujnu iste godine biskup Ratko ga šalje na pastoralno – teološku godinu prakse u župu sv. Franje Asiškog u Čapljinu gdje obavlja i svoj đakonski praktikum. Za đakona je zaređen 30. studenoga 2019. u crkvi Duha Svetoga u Bobanovu naselju, župa Prenj, a za svećenika na Petrovdan, 29. lipnja 2020. po rukama biskupa Ratka Perića. Svoju Mladu Misu proslavlja 5. srpnja 2020. u župi Hrasno. Dekretom biskupa Ratka od rujna 2020. godine imenovan je župnim vikarom župa sv. Marka – Cim i sv. Luke – Ilići. U kolovozu 2021. imenovan je župnim vikarom u župi sv. Ivana ap. i ev. u Mostaru.

don PERO MILIČEVIĆ
župnik Cima i župni upravitelj Ilića
(2021. – )

Svećenik Mostarsko – duvanjske biskupije. Rođen 18. lipnja 1986. u Mostaru od oca pok. Andrije i majke Ruže r. Stipanović, kao osmo od devetero djece. Do 1993. god. živio u Doljanima a od 1994. godine u Mostaru, nakon zarobljeništva u logoru Muzej Jablanica. U Mostaru 1994. god upisao osnovnu školu koju je završio 2002. Od 2002. do 2006. godine pohađa i uspješno završava Srednju ekonomsku Joze Martinovića u Mostaru. U rujnu 2006. god. upisuje bogosloviju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Godine 2009. biskup Ratko Perić šalje ga u Rim na nastavak teološkog studija na Papinsko sveučilište Gregorijana s boravkom u Papinskom zavodu Germanicum-Hungaricum. U Rimu, u lipnju 2011. godine postiže diplomu iz teologije. Zaređen za đakona 26.11. 2011. u crkvi sv. Mateja u Mostaru te đakonski praktikum proveo u župi sv. Franje Asiškoga u Čapljini. Za svećenika zaređen 29.06. 2012., u Mostaru. Kao župni vikar služio u župi Sv. Mateja u Mostaru (2012.-2014.). U rujnu 2014. godine biskup ga šalje na trogodišnji studij Kanonskog (crkvenog) prava u Rim, kojeg završava u lipnju 2017. god. Nakon toga biskup ga imenuje svojim osobnim tajnikom u Mostaru, Dijecezanskim ravnateljem Papinskih misijskih dijela župnim upraviteljem župe Grude, preslušateljem na Biskupijskom crkvenom sudu u Mostaru.

U rujnu 2019. god. razriješen je službe tajnika i imenovan župnikom župe sv. Ante Padovanskog – Raskrižje, pri tome zadržavši ostale prethodne spomenute službe. Odlukom biskupa Petra Palića od 1. srpnja 2021. godine razriješen je dužnosti župnika župe Raskrižje i župnog upravitelja župe Grude te je imenovan za župnika župe sv. Marka Cim i župnog upravitelja župe sv. Luke – Ilići, župe Drežnica i Jablanica.

don IVAN ANIČIĆ
župni vikar u župama Cim i Ilići
(2021. – 2022. )

Svećenik Mostarsko – duvanjske biskupije. Rođen u Mostaru, 21. kolovoza 1996., od oca Anđelka i majke Ružice, r. Jurić, kao drugo dijete u obitelji. Kršten 13. listopada 1996. Krizman u Mostaru, 12. lipnja 2011. U Mostaru 2003. godine upisuje a 2011.godine završava osnovnu školu. Nakon osnovnoškolskog obrazovanja 2011. godine upisuje Srednju elektrotehničku školu u Mostaru koju uspješno završava u lipnju 2015. Te iste godine prijavio se u bogosloviju i poslan u Zagreb, gdje je uspješno završio petogodište s diplomom u srpnju 2020 godine. Đakonski praktikum obavio je u župi Blagaj-Buna od rujna 2020. do lipnja 2021. godine. Zaređen za svećenika 29. lipnja ove godine. Odlukom biskupa Petra Palića od 1. srpnja 2021. godine imenovan za župnog vikara župe sv. Marka Cim i župe sv. Luke – Ilići i tu ostaje do kolovoza 2022. godine.

don ANTE PAVLOVIĆ
duhovni pomoćnik
(2021. – )

Dr. sc. don Ante Pavlović, rođen je 1955. u Studencima. Osnovnu školu završava u Ljubuškom, Klasičnu gimnaziju i sjemenište u Zagrebu, filozofsko-teološki studij u Sarajevu. Za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 1981. u mostarskoj katedrali. Znanstveni magisterij stekao je 1988. na Fakultetu za odgojne znanosti Papinskog salezijanskoga sveučilišta u Rimu i doktorat iz teologije 1996. na Katoličkog bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Akademski rad: profesor i predstojnik Teološko-katehetskog instituta u Mostaru (1988.-2018.), profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (1989.-2017.). Redoviti je član Akademije za odgojne znanosti Hrvatske (od 1996.) i član Koordinacije županijskih ministara obrazovanja u FBiH (2002.-2016.). Održao je predavanja na 30-ak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, napisao i priredio 8 znanstvenih knjiga, monografija i vjeronaučnih udžbenika, te preko 60 znanstvenih i stručnih radova i oko 200 drugih kraćih članaka. Član je uredništva znanstvenih časopisa Vrhbosnensia i Mostariensia.
Crkvene službe i djelovanje: župni vikar u župama Dračevo i Gabela Polje (1981.-1984.) i Katedrala Mostar (1988.-1990.), predstojnik biskupijskog Katehetskog ureda Mostar (od 1994.), član Vijeća za katehezu i novu evangelizaciju Hrvatske biskupske konferencije (od 1988.), Katehetskog vijeća BK BiH (od 1996.) te Viši savjetnik i predsjednik Komisije NKU HBK za vjeronaučne programe i udžbenike (od 2000.). Član je Prezbiterskog vijeća i drugih tijela i povjerenstava Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Trenutno obnaša i službu duhovnog pomoćnika u župama Cim – Ilići i v.d. ravnatelja Biskupijskog Caritasa u Mostaru.

Sva prava pridržana - Crkva Krista Dobrog Pastira. Powered by ITO