don ANTE PAVLOVIĆ

Dr. sc. don Ante Pavlović, rođen je 1955. u Studencima. Osnovnu školu završava u Ljubuškom, Klasičnu gimnaziju i sjemenište u Zagrebu, filozofsko-teološki studij u Sarajevu. Za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 1981. u mostarskoj katedrali. Znanstveni magisterij stekao je 1988. na Fakultetu za odgojne znanosti Papinskog salezijanskoga sveučilišta u Rimu i doktorat iz teologije 1996. na Katoličkog bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Akademski rad: profesor i predstojnik Teološko-katehetskog instituta u Mostaru (1988.-2018.), profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (1989.-2017.). Redoviti je član Akademije za odgojne znanosti Hrvatske (od 1996.) i član Koordinacije županijskih ministara obrazovanja u FBiH (2002.-2016.). Održao je predavanja na 30-ak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, napisao i priredio 8 znanstvenih knjiga, monografija i vjeronaučnih udžbenika, te preko 60 znanstvenih i stručnih radova i oko 200 drugih kraćih članaka. Član je uredništva znanstvenih časopisa Vrhbosnensia i Mostariensia.
Crkvene službe i djelovanje: župni vikar u župama Dračevo i Gabela Polje (1981.-1984.) i Katedrala Mostar (1988.-1990.), predstojnik biskupijskog Katehetskog ureda Mostar (od 1994.), član Vijeća za katehezu i novu evangelizaciju Hrvatske biskupske konferencije (od 1988.), Katehetskog vijeća BK BiH (od 1996.) te Viši savjetnik i predsjednik Komisije NKU HBK za vjeronaučne programe i udžbenike (od 2000.). Član je Prezbiterskog vijeća i drugih tijela i povjerenstava Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Trenutno obnaša i službu duhovnog pomoćnika u župama Cim – Ilići i v.d. ravnatelja Biskupijskog Caritasa u Mostaru.