don ILIJA DRMIĆ

Rođen u Dobrićima, župa Grabovica, 1954. od roditelja Grge i Marije r. Gale. Osnovno školovanje pohađao je u Grabovici i Prisoju, a srednju klasičnu gimnaziju i sjemenište na Šalati u Zagrebu (1970.-1974.). Filozofsko-teološki studij pohađao je na nadbiskupijskoj bogosloviji u Sarajevu, koji je završio 1982. god. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovom fakultetu u Zagrebu 1989. s radnjom: Župa Grabovica kroz 150 godina. Godine 1992. diplomirao je hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Đakonat mu je podijelio biskup Pavao Žanić u Grabovici 2. kolovoza 1981., a prezbiterat isti biskup u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru 27. lipnja 1982.

Službe: Urednik biskupijskog lista Crkva na kamenu je najprije od 1982. do 1986., pa ponovno od 1992. do danas. Ujedno je i lektor toga lista, kao i brojnih drugih knjiga i publikacija te je i sam objavio nekoliko zanimljivih knjiga. U međuvremenu je bio na studiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ravnatelj biskupijske izvještajne agencije KIUM (1992.- danas), bilježnik Crkvenog suda u Mostaru (1995.-2008.), župni upravitelj župe sv. Marka ev. u Cimu u Mostaru (1995.-2000.), a potom župni upravitelj župe Crnač kod Širokog Brijega (2000.-2007.). Budući da tu župu fizički nije uspio preuzeti, boravio je i nadalje u Mostaru. God. 2007. don Ilija je imenovan župnikom župe Vinica, a od 2012. župnik je župe sv. Jure u Viru. Od kolovoza 2020. godine imenovan je župnikom župe sv. Franje Asiškog u Rašeljkama.