don MARIN KREŠIĆ

Rođen u Mostaru, 6. prosinca 1992. od oca Ante i majke Milenke rođ. Golemac. Kršten je u župi sv. Petra i Pavla, 30. prosinca iste godine. Potvrdu je primio u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na svetkovinu Silaska Duha Svetoga, 21. svibnja 2007. Osnovnu školu pohađao je u Osnovnoj školi Cim od 1999. do 2007., gimnaziju u Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ u Travniku od 2007. do 2011., gdje je i maturirao, a filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 2011. do 2016., gdje je i diplomirao 10. studenog 2016. na temu „Liturgijski kalendar u životu Crkve“. Od 25. do 31. kolovoza obavio je petodnevne duhovne vježbe predviđene za đakonat. Od početka rujna 2016. godine biskup ga je Ratko odredio za pastoralnu godinu prakse u Biskupijskom caritasu i u župama Sv. Marka u Cimu i Sv. Luke u Ilićima u Mostaru. Za đakona je zaređen 4. prosinca 2016. u župnoj crkvi Krista Dobrog Pastira u Cimu – Ilićima. Svoj đakonski praktikum nastavio je u rodnoj župi. Za svećenika Mostarsko – duvanjske biskupije zaredio ga je 25. lipnja 2017. biskup Ratko Perić u mostarskoj katedrali. Svoju Mladu Misu proslavio je 29. srpnja 2017. u rodnoj župi. Nakon Mlade Mise svoju prvu službu dobiva kao župni vikar župe sv. Ivana Krstitelja – Glavosjek u Gradini, Krehin Gradac. Od veljače 2019. do kolovoza 2020. djeluje kao župnik župe sv. Stošije u Biogradu na Moru. U kolovozu 2020. godine preuzima službu župnika župe sv. Jure u Viru. Od kolovoza 2021. imenovan je župnikom župe Svih Svetih u Aladinićima.