don PERO MILIČEVIĆ

Svećenik Mostarsko – duvanjske biskupije. Rođen 18. lipnja 1986. u Mostaru od oca pok. Andrije i majke Ruže r. Stipanović, kao osmo od devetero djece. Do 1993. god. živio u Doljanima a od 1994. godine u Mostaru, nakon zarobljeništva u logoru Muzej Jablanica. U Mostaru 1994. god upisao osnovnu školu koju je završio 2002. Od 2002. do 2006. godine pohađa i uspješno završava Srednju ekonomsku Joze Martinovića u Mostaru. U rujnu 2006. god. upisuje bogosloviju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Godine 2009. biskup Ratko Perić šalje ga u Rim na nastavak teološkog studija na Papinsko sveučilište Gregorijana s boravkom u Papinskom zavodu Germanicum-Hungaricum. U Rimu, u lipnju 2011. godine postiže diplomu iz teologije. Zaređen za đakona 26.11. 2011. u crkvi sv. Mateja u Mostaru te đakonski praktikum proveo u župi sv. Franje Asiškoga u Čapljini. Za svećenika zaređen 29.06. 2012., u Mostaru. Kao župni vikar služio u župi Sv. Mateja u Mostaru (2012.-2014.). U rujnu 2014. godine biskup ga šalje na trogodišnji studij Kanonskog (crkvenog) prava u Rim, kojeg završava u lipnju 2017. god. Nakon toga biskup ga imenuje svojim osobnim tajnikom u Mostaru, Dijecezanskim ravnateljem Papinskih misijskih dijela župnim upraviteljem župe Grude, preslušateljem na Biskupijskom crkvenom sudu u Mostaru.

U rujnu 2019. god. razriješen je službe tajnika i imenovan župnikom župe sv. Ante Padovanskog – Raskrižje, pri tome zadržavši ostale prethodne spomenute službe. Odlukom biskupa Petra Palića od 1. srpnja 2021. godine razriješen je dužnosti župnika župe Raskrižje i župnog upravitelja župe Grude te je imenovan za župnika župe sv. Marka Cim i župnog upravitelja župe sv. Luke – Ilići, župe Drežnica i Jablanica.