don VINKO RAGUŽ

Rođen u Kruševu 1961. god. Roditelji: Marijan i Božica r. Mišković. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, završio 1987. Đakonat u Sarajevu 1986. podijelio mu je nadbiskup Marko Jozinović, a prezbiterat (svećeništvo) u Mostaru 29. lipnja 1987. biskup Pavao Žanić.

Službe: Župni vikar u Gabeli Polju (1987.), Dračevu (1987.-1989.), Potocima (1989.-1991.), Mostaru – Katedrala (1991.-1992.); upravitelj župe u Mostaru – Cim (1993.-1995.), upravitelj župe u Aladinićima (od 1995.-2004.), župnik u Aladinićima (2004.-2012.), privremeni župni upravitelj u Stjepan Krstu (1995.-1998.), župnik u Dračevu (2012.-…), dekan Stolačkoga dekanata (2013.-2014.)