Svećeničko ređenje u mostarskoj katedrali

U petak, 29. lipnja 2018., pučka Misa u čast svetih apostola Petra i Pavla u mostarskoj katedrali počela je u 10.00 sati. Za vrijeme Euharistijskoga slavlja podijelio je sveti red prezbiterata četvorici kandidata biskup Ratko, koji im je prije šest mjeseci, 26. prosinca 2017., u Kongori bio podijelio red đakonata. Katedralni misari i rodbina četvorice novoređenika ispunili su katedralu Marije Majke Crkve. Asistirali su hercegovački bogoslovi i franjevački novaci. Bilo je i više sestara redovnica raznih kongregacija. Pjevao je katedralni zbor. S biskupom u koncelebraciji bio je generalni vikar don Željko Majić i provincijal hercegovačkih franjevaca fra Miljenko Šteko i više od 40 svećenika obojega klera. Biskup je zaredio za prezbitere članove Hercegovačke franjevačke provincije: fra Juru Barišića podrijetlom iz Šuice, fra Jozu Hrkaća iz Širokoga Brijega, fra Roberta Kavelja rodom iz Obara, koje je predstavio tajnik Provincije fra Stanko Ćosić, te dijecezanskoga đakona don Josipa Radoša iz Kongore, kojega je narodu predstavio don Ivan Štironja, povjerenik za duhovna zvanja. Reditelj je, pozdravivši braću svećenike koncelebrante, pozvao novoređenike na potpuno predanje Kristu i njegovoj Crkvi te izgovorio homiliju nakon misnih čitanja o sv. Petru i o sv. Pavlu. Prije završnoga blagoslova provincijal o. Šteko zahvalio je svima koji su na bilo koji način pridonijeli duhovnom rastu i svećeničkom zvanju ovih zaređenih novomisnika u njihovu životu. Nakon sv. Mise uobičajeno čestitanje, čašćenje i razgovor u katedralnoj dvorani.

Prenosimo biskupovu propovijed

Braćo i sestre! Dragi novoređenici!
Neka nam je svima sretna i blagoslovljena današnja svetkovina apostolskih prvaka, sv. Petra i sv. Pavla! Najprije o jednomu, a onda o drugomu Apostolu s primjenom i molitvom za naše novoređenike.
Petrov poziv. U Novome Zavjetu Petar se apostol spominje više od 180 puta: nekada Šimun, kako mu je obiteljsko ime, nekada Kefa, a najčešće Petar, kako ga je Isus u prvom susretu prozvao (Iv 1,42). Kefa na aramejskom; Petros na grčkom; Petrus na latinskom; Kamen, Stijena na hrvatskom. Petar nije samo najčešće spominjani učenik, nego je i uvijek Prvi, Protos: „A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar“ (Mt 10,2).
Prvi pogledi dogodiše se u trenutku kada Andrija dovede brata Šimuna k Isusu, koji ga „pogleda“ (Iv 1,42) i odmah mu promijeni ime u Petar. Samo je njemu Isus dao novo ime, koje mu se ustalilo. Šimun Petar bio je rodom iz Betsaide, galilejskoga lučkoga gradića. U Evanđelju se spominje njegova „punica“ koja je živjela u njegovoj kući (Mk 1,29-30). A sv. Pavao usput spominje njegovu ženu: „Zar nemamo prava ženu vjernicu voditi sa sobom, kao i drugi apostoli, i braća Gospodnja, i Kefa?“ (1 Kor 9,5). Djeca mu se ne navode, osim „Marko, sin moj“ (1 Pt 5,13), u kojem svi tumači, od Papije iz 2. stoljeća (130.-171.), hijerapolskoga biskupa, do danas, vide sv. Marka evanđelista, Petrova pisara i osobnoga tajnika.
Današnje Evanđelje: Mt, 16,13-19.
Petrova vjeroispovijest. Evanđelist, apostol i očevidac Matej, prikazuje kako se Isus povukao sa svojim učenicima u predjele sjeverno od Cezareje Filipove. Otišao u duhovne vježbe radi poučavanja učenika. I da vidi komu će povjeriti svoje božansko djelo među ljudima. Tu su se, kod te Cezareje, nekoć širila klanjališta sirijskim božanstvima – baalima i aštartama. Tu je Herod Veliki podigao bijeli mramorni hram Cezaru i nazvao mjesto „Cezareja“. A sin mu Herod Filip dodao svoje vlastito ime: „Filipova“, za razliku od one primorske na Mediteranu. Tu je, dakle, Isus svojim izabranicima postavio dva temeljna božanska upita, upućena i svakomu od nas: „Što govori svijet, tko sam ja?“ A učenici stanu nagađati: Neki kažu da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći da si Jeremija ili jedan od drevnih proroka. A on će im drugi upit: „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ Petar mu odgovori: „Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga!“ (Mt 16,16). Radostan Isus da je Petar pogodio! Ima barem jedan koji razumije tko je Isus.
On je prvi među učenicima otkrio Isusa kao Sina Boga živoga. Doista veliko otkriće proizašlo ne iz njegove glave i pameti, nego iz objave Božje!
Petrova nova služba. Na to Isus izreče Petru veliko blaženstvo i veliko obećanje: „Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj Stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati“ (Mt 16,17-18). Krist obećaje Petru da će on biti temelj njegove Crkve. Na temelju Petrove vjere Krist gradi Crkvu svoju. Petrova je vjera stijena, dragi kamen, na kojem stoji Crkva Kristova.
– Tko god prima od Boga dar, tj. tko vjeruje vrhunaravnim činom vjere, on je stijena, kremen, neoboriva i nerazoriva hridina. Svatko od nas svojom vjeroispoviješću ugrađuje svoj kamen u zgradu Crkve Kristove. U tom smislu svatko je od nas čestica Crkve. Takvomu Bog povjerava i obećaje velike stvari. Novoređenici, ovih ste dana izrekli i potpisali ispovijest vjere za svoj učiteljski, posvetiteljski i upraviteljski svećenički život. Danas to i javno potvrđujete ovim svetim činom.
Današnje drugo čitanje: 2 Tim 4: „Ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu, veli apostol Pavao, prispjelo je vrijeme moga odlaska. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak“ (rr. 6-8).
Moj je život – kaže Apostol učeniku Timoteju – dosegnuo točku vrelišta u kojoj se valja posve žrtvovati, izliti, kao žrtva ljevanica, zapravo prikazati sama sebe Bogu sa svojim duševnim i tjelesnim sposobnostima, s intelektualnim i slobodovoljnim darovima, sa školskim uspjesima, životnim zadaćama, osobito s vjerom u Boga. Prispjelo je vrijeme moga odlaska, i valja predati zastavu i službu drugomu, mlađemu, poletnijemu. Pavao je svoj zemaljski svršetak zbio u tri kratke rečenice: prvo, „dobar sam boj bio“; drugo, „trku završio“; treće, „vjeru sačuvao“.
Dobar boj bio, kao oni športaši u areni ili na stadionu koji daju sve od sebe, ginu za svoju reprezentaciju, ostavljaju srce na terenu, pružaju svoju najbolju partiju bez obzira na pobjedu ili na poraz. Boj se Pavlov odvijao po pravilima boja, igre, nije bilo lomljenja tuđih kostiju, podapinjanja protivniku, nije se služio prijevarom i podlim udarcima, nego časno i pošteno. I kažemo li za neke utakmice: prljava igra! Za druge: dobra igra! U Pavla je: dobar boj! Pošten boj u nepoštenu svijetu!
– Novoređenici! Evo boja, evo Rodosa! Evo Pavlova primjera i zagovora! Prekjučer Senegal i Japan u svemu jednaki, osim u žutim kartonima – 6 : 4. Senegal – kući!
Trku završio. Nezgodno je o nekomu pisati životopis dok je još živ. Nogometna utrka traje 90 minuta, plus produžetci, plus penali ako je neriješen rezultat. A ona maratonska trka duga je 42 kilometra. Prema tomu do posljednjega udarca i koraka nije ništa riješeno. Pavao je stavio sve svoje tjelesne i duhovne moći u službu Duha, milosti Božje. Upustio se u veliku utrku, protrčao kojih 16 tisuća kilometara. Tako je, noseći baklju Blagovijesti, dospio u Atenu, u Efez, u Solun, u Jeruzalem, u Rim, i navijestio da je Isus pobijedio grijeh, smrt i pakao. Isus je uskrsnuo, a Pavao je navjestitelj toga uskrsnuća!
– Novoređenici! Želite li na Isusovu stranu, pobijedit ćete! Pavao je pobijedio ustrajavši s Isusom. Molimo za vas da ustrajete u vjeri, nadi i ljubavi.
Vjeru očuvao. Vjeru u Isusa Krista koji ga je izabrao i dao mu povjerenje i službu. Kao što su se sudionici igrači dan prije otvaranja Olimpijskih igara u staroj Grčkoj zaklinjali da nisu trenirali manje od 10 mjeseci i da se ne će služiti nikakvim nedopustivim prijevarama u natjecanjima, tako se Pavao držao pravila u navješćivanju Kraljevstva Božjega.
– Tako ste se i vi, poštovani novoređenici, odavno odlučili, ovih dana, nakon svih kanonskih izvida, i potpisali a danas primate sv. red prezbiterata da dobar boj bijete, da dobru trku izdržite i dobru vjeru u Presveto Trojstvo očuvate i u sebi i u drugima. Pratio vas u svećeništvu moćan zagovor svečara – Apostolskih prvaka!

Don Josip Radoš

Rođen 27. veljače 1992. u Tomislavgradu, od oca Ivana, sada već pokojnoga, i majke Ive r. Milić. Kršten na svetkovinu sv. Josipa, 19. ožujka 1992., i dano mu ime Josip, u župnoj crkvi Presvetoga Srca Isusova u Kongori u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji. Krizman u Kongori, 16. lipnja 2007. Završio osnovnu školu u Kongori (1998.-2006.), četverogodišnju Srednju elektrotehničku školu u Tomislavgradu (2006.-2010.), maturirao, 2010. Godinu dana pauzirao. Upisao si se na Teološko-katehetski institut u Mostaru, pohađao 5 godina (2011.-2016.) i postigao diplomu. U ožujku 2016. javio se predstojniku Instituta don Anti Pavloviću da bi želio biti svećenik, a on ga u travnju iste godine poslao biskupu Ratku na razgovor. Biskup ga ujesen 2016. poslao u Kolegij Družbe Isusove na Filozofsko-teološki institut na Jordanovcu u Zagrebu, gdje su mu uvažili mostarski studij uz pohađanje i polaganje nekoliko predmeta za koje su profesori ocijenili da ih treba dopuniti. Diplomirao 7. srpnja 2017. Biskup ga odredio na Pastoralnu godinu u Studence, 12. kolovoza 2017. Konzultirano više svećenika, od svih primljeno pozitivno mišljenje o njegovoj prikladnosti za ređenje. 29. prosinca 2016. u Mostaru pripušten među kandidate za đakonat i prezbiterat za Mostarsko-duvanjsku biskupiju. 18. travnja 2017. primio službu čitača-lektora u Mostaru. 22. lipnja 2017. primio službu svjećonoše-akolita u Mostaru. Zaređen za đakona 26. prosinca 2017. u Kongori. Obavio predviđene 5-dnevne duhovne vježbe za prezbiterat u Mostaru od 11. do 15. lipnja 2018. Položio predmete u Pastoralnoj godini: liturgiku, ekleziologiju, moral, pravo, pastoral i običajnik. Preporuka pitanih župnika i župljana u župnim crkvama Presvetoga Srca Isusova u Kongori i u Studencima, 10. lipnja 2018. Župnički pozitivni odgovori: 15. i 19.-20. lipnja 2018. Molba za prezbiterat, od 6. lipnja 2018. Ispovijest vjere, Prisega vjernosti pri preuzimanju službe koja se ima obavljati u ime Crkve i Prisega doživotna služenja Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, sve položene na Ordinarijatu, 25. lipnja  2018. Biskupov pozitivan odgovor, od 25. lipnja ove godine.

Fra Jure Barišić

– Rođen: 29. ožujka 1979. u Tomislavgradu

– Kršten: 29. travnja 1979. u Šuici

– Krizman: 21. svibnja 1994. u Velikoj Gorici

– Roditelji: Ante i Matija r. Mašić

– Pučka škola: 1986. – 1994. u Šuici i Velikoj Gorici

– Srednja škola: 1994. – 1998. u Velikoj Gorici

– Postulatura: 6. rujna 2010. do 17. srpnja 2011.

– Redovničko oblačenje: Široki Brijeg, 17. srpnja 2011.

– Novicijat: od 17. srpnja 2011. do 8. srpnja 2012. na Humcu

– Prvi privremeni zavjeti: 8. srpnja 2012. na Humcu

– Lektorat: 20. listopada 2012. u Zagrebu

– Akolitat: 13. listopada 2013. u Zagrebu

– Svečani (doživotni)  zavjeti: 18. rujna 2016. u Mostaru

– Filozofsko-teološki fakultet:  KBF u Zagrebu od 2012. do 2017.

– Diplomirao: 19. rujna 2017.

– Red đakonata: 26. prosinca 2017. u Kongori

– Molbu za primanje sv. reda prezbiterata napisao 18. lipnja 2018. te pozitivan odgovor nakon svih izvida primio 20. lipnja 2018.

– Duhovne vježbe: u Slanom od 3. do 9. lipnja 2018.

– Ispovijest vjere (usp. kan. 833,6), Izjavu i Prisegu vjernosti pri preuzimanju službe koja se ima obavljati u ime Crkve, izrekao je i potpisao u samostanu u Mostaru, 20. lipnja 2018.

– Puk koji je pitan o prikladnosti fra  Jure Barišića za sveti red prezbiterata nije imao nikakve primjedbe.

Fra Jozo Hrkać

– Rođen: 15. studenoga 1992. u Grudama

– Kršten: 27. prosinca 1992. na Širokom Brijegu

– Krizman: 20. svibnja 2007. na Širokom Brijegu

– Roditelji: Pero i Vinka rođ. Soldo

– Osnovna škola: 1999. – 2007. na Širokom Brijegu

– Srednja škola: 2007. – 2011. u Visokom

– Postulatura: 6. rujna 2010. do 17. srpnja 2011. u Mostaru

– Oblačenje: Široki Brijeg, 17. srpnja 2011.

– Novicijat: od 17. srpnja 2011. do 8. srpnja 2012. na Humcu

– Prvi privremeni zavjeti: 8. srpnja 2012. na Humcu

– Lektorat: 20. listopada 2012. u Zagrebu

– Akolitat: 13. listopada 2013. u Zagrebu

– Svečani (doživotni)  zavjeti: 18. rujna 2016. u Mostaru

– Filozofsko-teološki fakultet:  KBF u Zagrebu od 2012. do 2017.

– Diplomirao: 6. srpnja 2017.

– Primio sv. red đakonata: 26. prosinca 2017. u Kongori.

– Molbu za primanje sv. reda prezbiterata napisao 18. lipnja 2018. te pozitivan odgovor, nakon svih izvida, primio 20. lipnja 2018.

– Duhovne vježbe: u Slanom od 3. do 9. lipnja 2018.

– Ispovijest vjere (usp. kan. 833,6), Izjavu i Prisegu vjernosti pri preuzimanju službe koja se ima obavljati u ime Crkve, izrekao je i potpisao u samostanu u Mostaru, 20. lipnja 2018.

– Puk koji je pitan o prikladnosti fra  Joze Hrkaća za sveti red prezbiterata nije imao nikakve primjedbe.

Fra Robert Kavelj   

– Rođen: 11. veljače 1990. u Sarajevu

– Roditelji: Zdenko i Borka r. Bolta

– Kršten: 24. ožujka 1990. u Obrima

– Krizman: 21. svibnja 1994. u Velikoj Gorici

– Pučka škola: 1986. – 1994. u Šuici i Velikoj Gorici

– Srednja škola: 1994. – 1998. u Velikoj Gorici

– Postulatura: 6. rujna 2010. do 17. srpnja 2011. u Mostaru

– Redovničko oblačenje: Široki Brijeg, 17. srpnja 2011.

– Novicijat: od 17. srpnja 2011. do 8. srpnja 2012. na Humcu

– Prvi privremeni zavjeti: 8. srpnja 2012. na Humcu

– Lektorat: 20. listopada 2012. u Zagrebu

– Akolitat: 13. listopada 2013. u Zagrebu

– Svečani (doživotni)  zavjeti: 18. rujna 2016. u Mostaru

– Filozofsko-teološki fakultet:  KBF u Zagrebu od 2012. do 2017.

– Diplomirao: 19. rujna 2017.

– Red đakonata primio: 26. prosinca 2017. u Kongori

– Molbu za primanje sv. reda prezbiterata napisao 18. lipnja 2018. te pozitivan odgovor nakon svih izvida primio 20. lipnja 2018.

– Duhovne vježbe: u Slanom od 3. do 9. lipnja 2018.

– Ispovijest vjere (usp. kan. 833,6), Izjavu i Prisegu vjernosti pri preuzimanju službe koja se ima obavljati u ime Crkve, izrekao je i potpisao u samostanu u Mostaru, 20. lipnja 2018.

– Puk koji je pitan o prikladnosti fra  Roberta Kavelja za sveti red prezbiterata nije imao nikakve primjedbe.

Po zagovoru sv. Petra i Pavla, apostolskih prvaka,

pod zaštitom BLAŽENE DJEVICE MARIJE I SV. JOSIPA,

bilo novoređenicima na duhovnu korist,

Crkvi Božjoj na porast vjere, ufanja i ljubavi,

a sve na slavu Presvetoga Trojstva Oca, Sina i Duha Svetoga!

Izvor: Crkva na kamenu/www.md-tm.ba

Izvor foto: Crkva na kamenu/Viki Zelic © 2018