” Sveti Niko svijetom šeta, traži djecu svoju…!”

Sveti Nikola je ove godine došetao i u našu župnu crkvu na radost velikog broja djece. Došao je bez Krampusa, što znači da su dječica večer prije uredno očistila čizmice i bila dobra.

Na sve tri nedjeljne svete mise sveti Nikola je darivao naše mališane. Nije on tek tako dao ta slatka mala iznenađenja. Razgovarao je s dječicom i postavljao im pitanja na koja su ona spremno odgovarala. Naravno, svi odgovori su bili potvrdni. Slušali su roditelje, bili dobri i svaki dan se Bogu molili. Pa kako onda ne bi dobili zaslužene darove! Svi redom.

A kako bi sveti Nikola mogao u svoj spomenar zabilježiti posjet našoj župi, napravljene su i zajedničke fotografije.

Sveti Nikola, hvala ti što si ove godine na svojoj dječjoj karti pronašao i malene iz naše župe. Nadamo se da ćeš i sljedeće godine , 6. prosinca, dobiti puno pisama ispisanih najljepšim željama i doći razveseliti našu dobru djecu. Čekamo te!