SVI SVETI I DUŠNI DAN – RASPORED SVETIH MISA

Raspored svetih misa na Sve svete i Dušni dan u župama i na grobljima na području Mostara  

SVETE MISE NA SVE SVETE –  Srijeda, 1. studenoga 2023.

FRANJEVAČKA: 7, 8, 9:30, 11 i 18 sati

MASLINE u 11 sati

RODOČ u 13 sati

DONJA JASENICA u 11 sati

GORNJA JASENICA u 15 sati

U Rodoču i Jasenici na Sve Svete neće biti mise u crkvama.

SMRČENJACI u 10 sati

DJEVOJAČKO GROBLJE SV. ANTE u 12 sati

ORLAC u 15 sati

VOJNO u 9 sati

BORAČA u 11 sati

LAKŠEVINE u 11 sati

BUNICA u 14 sati

KOTO KOSOR u 14 sati

ORETIJEŠ u 15 sati

GNOJNICE u 15 sati

SVETE MISE NA DUŠNI DAN –  Četvrtak , 2. studenoga 2023.

FRANJEVAČKA u 7 i 18 sati

RODOČ u 8 sati

JASENICA u 8 sati

GROBLJE ŠOINOVAC u 11 sati

KOLENJE- ILIĆI u 10 sati

ŠOINOVAC u 11 sati

GORICA – CIM u 12 sati

SUTINA u 15 sati

RAŠTANI u 15 sati

LISIČINE U 9 sati

LIVAČ u 14 sati

KOČINE u 14 sati

DRAČEVICE u 15 sati