Svijećnica – blagdan prikazanja Gospodinova

I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on (Šimun) u naručje, blagoslovi Boga i reče: “Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.” (Lk 2, 27-32)

Prikazanje Gospodinovo ili Svijećnica – blagdan je ustanovljen na spomen događaja kad su Marija i Josip dječaka Isusa prikazali u hramu i kad su se susreli sa Šimunom i Anom. Jeruzalemski kršćani su počeli od 4. stoljeća slaviti ovaj događaj kao blagdan susreta Isusa i ovih dviju svetih osoba. Blagdan se proširio najprije na Istoku, a počeo se od 7. stoljeća slaviti u Rimu. Od 10. stoljeća u Francuskoj se na ovaj blagdan blagoslivlju svijeće koje se nose u procesiji. Zbog toga se ovaj blagdan pučkim jezikom naziva “Svijećnica”. U Dalmaciji se ovaj blagdan naziva još i “Kandelora”, a u Slavoniji “Svitlomarinje”.

Kao što se u svim crkvama na blagdan Prikazanja Gospodnjeg blagoslivlju svijeće tako ćemo i mi u našoj župi za vrijeme večernje sv. Mise u 18 sati.