TEČAJEVI PRIPRAVE ZA SAKRAMENTALNI BRAK u hercegovačkim središtima i Imotskom za 2018. godinu

Zaručnički tečaj je prije svega Crkvena priprava na crkveni brak, namijenjena onima koji su članovi Crkve, dakle vjernici, koji planiraju sklopiti sakramenat ženidbu.

Ovdje su upisana sva hercegovačka središta koja imaju raspored Tečaja za cijelu godinu, te Imotski (fra Jakov Udovičić, 021 841 791) kao najbliže središte izvan Hercegovine (Župni ured D. Vinjani, 21260 Imotski). Satnica početka  predavanja ustaljena u Tomislavgradu, na Humcu, na Širokom Brigu i na Posušju uvijek je u 18 sati, a u Imotskom, kao i u Mostaru u Katedrali i u Samostanu u 19 sati. Stolački dekanat svaki tečaj mijenja mjesto održavanja, a svake večeri imaju po dva predavanja i započinju u 19 sati. Prijedlog je da sudionici na Tečaju, za troškove Tečaja, dadnu svoj doprinos u vrijednosti jedne (1) misne nakane (20 KM), u Imotskom 100 kuna.

 Molimo sve buduće zaručnike/ce da imaju u vidu ove termine i da na vrijeme obave predbračni tečaj koji je obvezan u našoj biskupiji.

Mjesec MOSTAR Petar i Pavao MOSTAR Katedrala HUMAC ŠIROKI

BRIJEG

Siječanj 8. – 12. 12., 13. i 14. 15. – 19.  
Veljača     19. – 22.
Ožujak 12. – 16. 2., 3. i 4. 5. – 9.  
Travanj     23. – 27.  
Svibanj 14. – 18. 4., 5. i 6. 21. – 25. 7. – 10.
Lipanj      
Srpanj        
Kolovoz   27. – 31.  
Rujan 10. – 14. 7., 8. i 9.   17. –  20.
Listopad    
Studeni 12. – 16. 2., 3. i 4. 5. – 9. 19. – 22.
Prosinac      
Mjesec TOMISLAV

GRAD

POSUŠJE DEKANATI

Stolački  i

Čapljinski

IMOTSKI
Siječanj  

 

Veljača 5. –  9. 19. – 23. Čapljina – Past. cen.

16., 17. i 18. u 19 sati

3. – 4.; 10. – 11.,

17. – 18.

Ožujak     Stolac – Past. cen.

9., 10. i 11. u 19 sati

 
Travanj   9. – 13.    
Svibanj        
Lipanj   4. – 8.   2. – 3.; 9, –10.

16. – 17.

Srpanj        
Kolovoz        
Rujan 17. – 21. 10. – 14. Stolac – Past. cen.

14. 15. i 16. u 19 sati

 
Listopad     6. – 7.; 13. – 14.

20. – 21.

Studeni      
Prosinac