Teritorij župe

ŽUPA SV. MARKA EV. – CIM

            GRANICE ŽUPE:

  • Na sjeverozapadu graniči sa župom Ilići, tj. proteže se od glavice Zdinja preko brežuljka Radeš do raskrižja pokraj obitelji Vrljić (ilićka župa) putem prema raskrižju kod obitelji Vidović (ilićka župa) na Smoljanovoj glavici. Zatim preko Rosića bajama, Džoluše i Kljajinih jablanova putem do obitelji Krešić (cimska župa) spušta se s Mašića brda na cestu Bakšim-Smrčenjaci kod obitelji Bubalo (ilićka) u Ulici Mijata Tomića. Lijeva je strana Cim, desna Ilići.
  • Na jugoistoku graniči sa župom Tome apostola – Bijeli Brijeg. Kod Bubalove kuće ide cestom Bakšim-Cim (Ul. Mijata Tomića) do ceste koja se spaja s putem Bijeli Brijeg-Cim (III. cimska bojna). Zatim zaokreće lijevo prema raskrižju ispred groblja Smrčenjaci. Lijeva strana ceste je župa Cim, a desna Bijeli Brijeg. Dalje ide od groblja Smrčenjaci Ulicom blajburških žrtava do kružnog toka na križanju s Dubrovačkom ulicom. Kuće i stanovi s lijeve strane ceste Ulicom blajburških žrtava pripadaju župi Cim, a s desne strane ceste od 2011. godine najmlađoj župi u Mostaru, župi sv. Tome na Bijelom Brijegu (do 2011. godine Bijeli Brijeg je bio u sklopu katedralne župe).
  • Na sjeveroistoku graniči sa župom Rudnik-Orlac-Raštani, tj.od kružnog toka, na završetku Splitske ulice, a granica nastavlja Vihovićkim putem prema brdu u smjeru Goranačkih okuka.
  • Na sjeveru graniči sa župom Goranci.

DCIM100MEDIADJI_0116.JPG

DCIM100MEDIADJI_0113.JPG

ŽUPA SV. LUKE EV. – ILIĆI

      GRANICE ŽUPE:

Župa sv. Luke – Ilići obuhvaća prigradsko naselje Ilići, od Vrela Radobolje do raskrižja na Bakšimu (kod Gospina kipa), zatim kuće uz cestu koja vodi za Široki Brijeg, naselje Žovnicu i Troskote, naselje Galac koje se nalazi visoko na litici iznad vrela Radobolje te novo naselje na lijevoj obali rijeke prema Cimu. Na zapadu graniči sa župom Polog, na jugoistoku s katedralnom župom, a sa svih ostalih strana sa župom sv. Marka u Cimu. Granica s cimskom župom ide od Bakšima preko mostića na Radobolji u Ulici Mijata Tomića gdje odmah skreće lijevo kod obitelji Bubalo (ilićka župa) te cestom preko Tadinovca prema Mašićima. Na vrhu Mašića ta se cesta kod obitelji Krešić (ilićka župa) kod visećeg trafoa spaja s putem Smrčenjaci – Ilići (Ulicom viteza Rafaela Bobana) i vodi prema Kljajinim jablanovima te Džolušom do Rosića bajama gdje izlazi na raskrižje na Smoljanovoj glavici kod obitelji Vidović (ilićka župa), zatim prema Radešu do raskrižja kod obitelji Vrljić (ilićka župa) prema Dragi vrhom brijega Radeša na glavici Zdinje. Lijeva je strana ilićka župa, desna cimska.

DCIM100MEDIADJI_0108.JPG

DCIM100MEDIADJI_0107.JPG