Treći vjeronaučni susret

Treći vjeronaučni susret, održan 25. ožujka, vodio je don Krešo Puljić župnik u župi sv. Tome apostola na Bijelom Brijegu. Tema o kojoj smo govorili na susretu nosila je naslov: Volim te. Don Krešo je kao temelj govora o pravoj ljubavi, kakvu ju je Bog dao Čovjeku, uzeo knjigu Postanka. Na temelju starozavjetnih opisa stvaranja Čovjeka razlučivali smo o samoj naravi ljubavi. Ljubav koju čovjek osjeća prema drugoj osobi mora biti nadahnuta ljubavlju kojom Bog ljubi čovjeka (Agape). Ljubav tako nije tek prolazni osjećaj nego sposobnost duše.