TRODNEVNICA ZA PATRONA ŽUPE SV. MARKA

U petak, 22. travnja 2022. u 18 sati, svetu misu prve večeri trodnevnice predslavit će don Domagoj Markić, svećenik na poslijediplomskom studiju u Rimu.

U subotu, 23.travnja 2022., večernju svetu misu drugog dana trodnevnice predvodit će don Rajko Marković, župnik Župe Presvetog Srca Isusova Potoci – Bijelo Polje.

U nedjelju, 24. travnja 2022., svetu misu posljednjeg dana trodnevnice u 18 sati predslavit će fra Tomislav Crnogorac, župni vikar Župe sv. Petra i Pavla Mostar.

Na dan patrona Župe sv. Marka, 25. travnja 2022. svete mise su ujutro u 7,30 te svečana sveta misa u 18 sati koju će predvoditi don Ivan Bijakšić, župnik Župe Ravno i Trebinja.