Vitraji u crkvi Krista Dobrog Pastira

Vitraji su dar jedanaest župa hercegovačkih biskupija za dan posvete crkve, u prosincu 2014. godine. Postavljeni su tek prije jedan mjesec, u rujnu ove godine. Djelo su dvojice umjetnika, gosp. Svetislava Cvetkovića (idejnog autora) koji je profesor na Likovnoj akademiji u Širokom Brijegu, i gosp. Marijana Iliča iz Zagreba koji je vitraje izradio.

Budući da crkva služi kao župna crkva dvjema župama, sv. Luki u Ilićima i sv. Marku u Cimu, tako smo i prozore lijeve strane crkve koji gledaju prema Ilićima posvetili Lukinu evanđelju, a prozore desne strane crkve koji gledaju prema Cimu, posvetili Markovu evanđelju. Naime, sv. Luka je prepoznatljiv po opisu Kristova djetinjstava, događajima vezanim uz Isusovo začeće i rođenje, i pisca Isusova milosrđa, a sv. Marko je želio naglasiti Kristovo božanstvo, pa je ponajviše pisao o Kristovim čudesima, ozdravljenjima, istjerivanju Sotone i sl.

Do sad je postavljeno 11 vitraja, a 29 je prozora na crkvi! Svi koji ovo čitaju, a željeli bi (ako naravno, mogu) darovati jedan vitraj (koji košta oko 3 tisuće KM), neka se jave, pa ćemo se dogovoriti…

Na pročelju crkve nalaze se 4 vitraja, donja dva su slike anđela, čime smo željeli naznačiti svima koji stoje pred crkvom ili prolaze pokraj nje, da se nalaze pred kršćanskom „svetinjom nad svetinjama“, jer je crkva Hram Božji, prebivalište živoga Boga u tajni Presvete Euharistije, Boga pred čijim licem odzvanja pjesma anđela i arkanđela…

Gornja dva (okrugla) vitraja na pročelju crkve su slike Božjih stvorenja, riba, ptica, te maslinovih grančica, a sve su to u svetom Pismu često puta znakovi Božje milosti i stvaralačke božanske moći…

Ulaskom u crkvu i pogledom na lijevu stranu crkve („Lukina strana“ – Ilići) uočavamo dva vitraja: prvi je slika prispodobe Lukina evanđelja o Milosrdnom Samaritancu, te drugi, susret Elizabete (majke Ivana Krstitelja) i Majke Božje (drugo otajstvo radosne krunice…).

Pogledom na desnu stranu („Markova strana“ – Cim) uočavamo također dva vitraja: prvi je istjerivanje Sotone iz opsjednuta čovjeka, te drugi, ozdravljenje Jairove kćeri.

Pogledom prema oltaru uočavamo tri vitraja, s lijeve strane na apsidi crkve je slika Kristova raspeća (Golgota), te s desne slika Kristova uskrsnuća. Točno iznad oltara na srednjoj lađi crkve je veliki kružni vitraj, slika Duha Svetoga u liku goluba.

Svima zahvaljujemo, donatorima i izvođačima na ovom prelijepom daru našoj crkvi.

don Ivan Perić, župnik